Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

eSam – myndighetssamverkan för digital utveckling

Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSam, eSamverkansprogrammet, som arbetar för att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige.

eSam startades 2015 på initiativ av de myndigheter som ingick i E-delegationen och består av 35 medlemsmyndigheter som vill tillvarata digitaliseringens möjligheter i samverkan med andra. Både för att underlätta vardagen för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling Palm, är ordförande och Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket, är vice ordförande.

Medlemmarna i eSam arbetar för att:

  • fånga upp behov av och möjligheter till gemensamma lösningar
  • initiera och driva gemensamma initiativ
  • analysera och utreda rättsliga och andra samverkansfrågor
  • tillhandahålla stöd, till exempel vägledningar, råd och checklistor
  • arrangera mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
  • verka pådrivande i frågor som hindrar den digitala utvecklingen för offentlig sektor.

eSams styrgrupp består av de 35 medlemmarnas respektive generaldirektörer. Det är upp till varje enskild myndighet att fatta beslut om ev åtgärder som en följd av resultat i samverkansarbetet. Mer om eSams arbete på esamverka.se