eSam – myndighetssamverkan för digital utveckling | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

eSam – myndighetssamverkan för digital utveckling

Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSam, eSamverkansprogrammet, som arbetar för att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige i syfte att göra vardagen enklare för medborgarna.

eSam startades 2015 på initiativ av de myndigheter som ingick i E-delegationen. Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling Palm, är ordförande i eSam och Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSam.

eSam är ett medlemsdrivet program som arbetar för att:

  • fånga upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar
  • initiera och driva gemensamma initiativ
  • analysera och utreda rättsliga och andra samverkansfrågor
  • tillhandahålla stöd, till exempel vägledningar
  • arrangera mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling

På eSamverka.se kan du läsa mer om eSams arbete

Spela video
Katrin Westling Palm beskriver eSams inriktning för hösten 2017 och framåt.

En film där Katrin Westling Palm beskriver eSams inriktning för hösten 2017 och framåt.

eSams medlemmar

1 juli 2017 har eSam 22 medlemmar; Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala Studiestödsnämnden, eHälsomyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Migrationsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Polisen, Riksarkivet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Statens servicecenter, Tillväxtverket, Transportstyrelsen och Tullverket.