Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

eSam – myndighetssamverkan för digital utveckling

Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSam, eSamverkansprogrammet, som arbetar för att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige i syfte att göra vardagen enklare för medborgarna.

eSam startades 2015 på initiativ av de myndigheter som ingick i E-delegationen. eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 27 myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Medlemmarna vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att underlätta för privatpersoner och företag och för att använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt.

 

Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling Palm, är ordförande i eSam och Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSam.

eSam är ett medlemsdrivet program som arbetar för att:

  • fånga upp behov och möjligheter till gemensamma lösningar
  • initiera och driva gemensamma initiativ
  • analysera och utreda rättsliga och andra samverkansfrågor
  • tillhandahålla stöd, till exempel vägledningar
  • arrangera mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling

På eSamverka.se kan du läsa mer om eSams arbete