Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Initiativet MUR

I samarbetet MUR (Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter) deltar Pensionsmyndigheten och flera andra myndigheter för att motverka missbruk och brott i välfärdssystemen.

Initiativet MUR undersöker förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat långsiktigt samarbete mellan de myndigheter som på olika sätt arbetar med att administrera och utbetala förmåner i de svenska välfärdssystemen. Syftet är att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund, och undersöka vad myndigheterna kan göra ytterligare tillsammans inom ramen för de lagar och regler som gäller.

Vad innebär samarbetet med MUR?

MUR är en frivillig nätverksorganisation mellan myndigheter som startades av Försäkringskassan i december 2019 för att intensifiera och utveckla arbetet mot välfärdsbrott. Samarbetet kompletterar annan befintlig myndighetssamverkan mot brott. De deltagande myndigheterna är överens om att stärka att ytterligare samverkan behövs för att stärka arbetet mot missbruk och brott mot välfärdssystemen. MUR ska verka för att utveckla myndigheternas förmåga att förhindra, identifiera och stoppa missbruk och brott mot välfärdssystemen, på kort och lång sikt. Vidare ska samarbetet också värna och stärka legitimiteten och förtroendet för välfärdssystemen.

De myndigheter som idag deltar i initiativet MUR är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Bolagsverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Delegationen mot arbetslivskriminalitet
 • Domstolsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Ekonomistyrningsverket
 • Försäkringskassan
 • Inspektionen för socialförsäkringen
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kriminalvården
 • Kronofogden
 • Migrationsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Skolinspektionen
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens servicecenter
 • Tillväxtverket
 • Utbetalningsmyndigheten
 • Åklagarmyndigheten.

Tipsa om felaktiga utbetalningar

Du kan lämna ditt tips anonymt om du misstänker att en person felaktigt har fått ersättning. 
Lämna tips om felaktiga utbetalningar