Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndighetens hållbarhetsarbete

Pensionsmyndigheten vill bidra till en hållbar utveckling i vårt uppdrag mot pensionärer och pensionssparare. Regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, är för oss som myndighet ett viktigt uppdrag och mål. 

Regeringen har, i relation till Förenta Nationerna, FN, förbundit Sverige att genomföra Agenda 2030 som bygger på FN:s 17 globala mål. Det är regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till 2030.

Genom detta åtagande har Pensionsmyndigheten, som en del av statsförvaltningen, ett särskilt ansvar att bidra till en hållbar utveckling genom att sätta ramar i form av regler och beslut som styr mot målen i agendan.

FN:s 17 globala mål

FN:s 17 globala hållbarhetsmål är utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete. Målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Att de är integrerade och odelbara innebär att inget av målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet med Agenda 2030 ska kunna uppnås.

För Pensionsmyndigheten är 11 mål med 27 delmål av stor vikt för vår verksamhet. Målen är:

 • Mål 1. Ingen fattigdom
 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 7. Hållbar energi för alla
 • Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 10. Minskad ojämlikhet
 • Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 • Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 • Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap