Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Tips för dig som saknar tjänstepension

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

Det finns flera olika skäl till varför man som företagare eller anställd kan sakna tjänstepension. Det är inte alltid lätt att förhandla med arbetsgivaren eller att spara extra till pensionen själv. Här är våra bästa och viktigaste generella tips för hur du kan agera i olika situationer där du saknar tjänstepension. 

Till att börja med är det bra att göra en prognos på MinPension. Där får du reda på hur just din situation ser ut och vilken nivå på pensionen du förväntas få eller vill ha vid den ålder du planerar att ta ut din pension.

Min pension 

  • Om du är anställd bör du prata med din arbetsgivare om att denna ska teckna och betala in till en tjänstepension åt dig. Se till att din lön inte sänks i samband med detta, då kan nämligen din sjuk- och pensionsgrundande inkomst påverkas, vilket kan påverka den allmänna pensionen och ersättningar från Försäkringskassan.

  • Vill eller kan inte arbetsgivaren teckna och betala in till en tjänstepension åt dig bör du förhandla upp din lön så att du själv kan börja spara till din tjänstepension.

    Lönen bör du försöka förhandla upp med minst 4 procent. Det är lite mindre än vad som betalas in till de flesta kollektivavtalade tjänstepensionerna. När du får en högre lön så betalas det samtidigt in mer till din allmänna pension, vilket gör att tillskottet till den totala pensionen ungefär motsvarar det som du hade haft med en kollektivavtalad tjänstepension med 4,5 procents inbetalningar.

  • Tjänar du över 41 750 kronor per månad (2020) behöver du spara mer för att kompensera för utebliven tjänstepension. Det beror på att inom de kollektivavtalade tjänstepensionerna så får du högre inbetalningar ovanför taket för intjänande av den allmänna pensionen, som i år motsvarar just 41 750 kronor per månad.

  • Du som saknar tjänstepension eller är egenföretagare kan spara i ett individuellt pensionssparande (IPS) eller i en pensionsförsäkring med avdragsrätt upp till 35 procent av lönen (maximalt 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 473 000 kronor år 2020).

  • Inom kollektivavtalade tjänstepensionslösningar har arbetsmarknadens parter förhandlat ned priserna och avgifterna som pensionsbolagen tar ut för att förvalta din tjänstepension. Det är därför särskilt viktigt för dig som ska spara själv att tänka på din sparprodukts avgift.

  • Ett sparande i en global aktieindexfond som kostar maximalt 0,4 procent i totala avgifter per år kan vara ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande till pension. I globala aktiefonder sprids risken över hela världen och sparandet blir inte känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas. En låg avgift gör att ditt pensionskapital inte äts upp i onödan av höga avgifter.  

  • För dig som egenföretagare är det inte bara tjänstepensionen som är viktig. Du bör också fundera på om du ska teckna någon extra försäkring som sjuk-, liv-, inkomstbortfalls- eller premiebefrielseförsäkring om du skulle bli långvarigt sjuk och därmed förlora din inkomst idag.
Tabell 1. Eget sparande som andel (kronor) av löneinkomsten för att kompensera för utebliven framtida tjänstepension (2020)
Månadsinkomst
Sparande i IPS eller pensionsförsäkring
med avdragsrätt (kronor per månad)
0-41 750 0-1 900 kronor (4,5%)
45 000 2 800 kronor (6,3%)
50 000 4 400 kronor (8,7%)
55 000 5 800 kronor (10,6%)
60 000 7 400 kronor (12,3%)
75 000 11 900 kronor (15,8%)