Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Vaihettaa fontia preemiepansuunissa

Preemiepansuuni oon se osa ylheisestä pansuunista jonka sie itte saatat valikoittea kunka sie halvaat panna fonthiin. Ette valikoittea fontia ei maksa mithään ja sie saatat vaihettaa fontia koska sie halvaat. 

Jos sie et koskhaan ole tehny ommaa fontivalikoimaa sinun rahat panthaan AP7 Såfa:haan, valtion säästövaihtoehto sovitettu sinun iän mukhaan. AP7 Såfa:la oon korkea riski, niin sanottu korkea määrä aktsieita, ko sulla oon pitkä aika jäljelä pansuuhniin ja matalampi riski ko sie vanheenet. Se oon sen takia ette sulla pittää olla maholisuus niin hyvhään arvokehityksheen ko maholista. Sie saatat valikoittea AP7 Såfa koko elikkä osale sinun preemiepansuunista yhessä muitten fontitten kansa.

Ette vaihettaa fontia

Ette vaihettaa fontia sie lokkaat sisäle Minun sivuile/Mina sidor ruottalaisela e-lekitimasuunila, esimerkiksi mupili PankkoID:lä. Met varotamma aina ette ei tehhä fontivaihetuksia elikkä ette lokata sisäle sinun e-lekitimasuunila jos joku muu määrää. 

Katto kunka sinun preemiepansuuni oon panttu

Sie saatat nähhä mihinkä fonthiin sinun preemiepansuuni oon panttu Minun sivuila/Mina sidor.

Joka vuosi Pansuunivirasto lähättää ulos oransin kuertin jossako oon vuosi-ilmotus sinun ylheisestä pansuunista. Siinä oon informasuunia kunka sinun preemiepansuuni oon panttu. Ko sie saat kuertin ensimäisen kerran sie saat informasuunia kunka sie tehet sinun ensimäisen fontivalikoiman. 

Älä osta semmosta mitä sie et käsitä

Niitä oon yrityksiä jokka makson eestä tarjoavat ette valikoittea, vaihettaa ja huolehtia sinun preemiepansuunia. Näitä yrityksiä sekotethaan joskus Pansuuniviraston kansa elikkä ette net sanovat ette heilä oon se tehtävännä meän kautta. Met emmä koskhaan ole yhtheistyössä semmositten yrityksitten kansa. Jos sulle tarjothaan palvelua niinku huolehtimista elikkä neuvonantamista pansuunista niin piä vaarila ette sie käsität täyelisesti mistä sie maksat.

Jokku hallintoyrittäjät selittävät kauhean positiivistä fonthiinpanemisista ja antavat esimerkkiä asiakhaista jokka oon onnistunheet tuplaahmaan heän preemiepansuuninkonttua vain 5 vuessa. Monet niistä esimerkistä oon kauhean epäuskottavat ja se oon tärkeätä ette sie tiät mitä net palvelut jokka nämät yrittäjät tarjoavat maksavat sulle, niin vuosimaksossa ko fontimaksossa. Se saattaa tulla makshaan paljon rahhaa koska sitä säästää omhaan pansuuhniin pitkäle aijale. 

Huomioitte telefoonimyyjiä

1 heinäkuusta 2018 lähtien se oon luatonta ette soittaa ja markkinoija elikkä myyä tavaroita jokka koskevat preemiepansuunialuetta. Sie piät lopettaa puhelun jos sulle soittaa telefoonimyyjä. 

Huomioitte korkeita maksoja

Vissit yritykset jokka tarjoavat hallituspalveluja preemiepansuunile ottavat ulos vuosittaisen makson joka oon suunilke 400-900 kruunua. Net fontit jossako sinun rahat oon saatavat sitäpaitti olla paljon tyyhriimät ko muut vastaavat vaihtoehot. Ette sie säästäjännä et piä menettää kaupassa niin hallintoyritys pittää onnistua panheen preemiepansuunin sen verran hyvin ette sitä ensinä saapii takashiin oman vuosimakson, sitten arvokehitys pittää olla vielä parempi ette sie et häviä kaupassa. Maholisuus ette se mennee niin hyvin, vuosi vuen perästä, oon kauhean pieni. 

In Swedish - Byta fonder inom premiepensionen

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan välja hur du vill placera i fonder. Att välja fonder kostar ingenting och du kan byta fonder när du vill.

Om du aldrig gjort ett eget fondval placeras dina pengar i AP7 Såfa, statens sparalternativ anpassad efter din ålder. AP7 Såfa har hög risk, det vill säga hög andel aktier, när du har långt kvar till pension och lägre risk när du blir äldre. Det är för att du ska ha möjlighet till så bra värdeutveckling som möjligt. Du kan välja AP7 Såfa för hela eller delar av din premiepension tillsammans med andra fonder.

Att byta fonder

För att byta fonder loggar du in på Mina sidor med en svensk e-legitimation, till exempel ett mobilt BankID. Vi avråder alltid från att göra fondbyten eller logga in med din e-legitimation på uppmaning från någon annan. 

Se hur din premiepension är placerad

Du kan se vilka fonder din premiepension är placerad i på Mina sidor. 

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut ett orange kuvert med årsbesked om din allmänna pension. Där finns information om hur din premiepension är placerad. När du får kuvertet första gången får du information om hur du går till väga för att göra ditt första fondval.

Köp inte något som du inte förstår

Det finns företag som mot en avgift erbjuder att välja, byta och förvalta din premiepension. Dessa företag förväxlas ibland med Pensionsmyndigheten eller uppger att de agerar på uppdrag av oss. Vi samarbetar aldrig med sådana företag.

Om du blir erbjuden tjänster som förvaltning eller rådgivning kring pension så se till att du förstår fullt ut vad du betalar för.

En del förvaltningsföretag berättar om mycket positiva fondplaceringar och ger exempel på kunder som lyckats fördubbla sitt premiepensionskonto på endast 5 år. Många av dessa exempel är mycket osannolika och det är viktigt att du vet vad de tjänster som dessa företag erbjuder kostar för dig, både i årlig avgift och i fondavgift. Det kan bli mycket pengar eftersom man sparar till sin pension under lång tid. 

Se upp för telefonförsäljare

Det är sedan 1 juli 2018 förbjudet att ringa och marknadsföra eller sälja produkter som rör premiepensionsområdet. Om du blir uppringd av en telefonförsäljare bör du avsluta samtalet. 

Se upp för höga avgifter

Vissa företag som erbjuder förvaltningstjänster för premiepensionen tar ut en årlig avgift som ligger på cirka 400-900 kronor. De fonder som dina pengar placeras i kan dessutom vara mycket dyrare än andra jämförbara alternativ.

För att du som sparare inte ska förlora på affären, måste förvaltningsföretaget lyckas placera premiepensionen så pass bra att man först får tillbaka sin årliga avgift, sedan ska värdeutvecklingen vara ännu bättre för att du inte ska förlora på affären. Chansen att det ska gå så bra, år efter år under lång tid, är mycket liten.