Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ako ste preduzetnik

Kao preduzetnik, morate sami zarađivati svoju penziju/mirovinu. Da biste ostvarili istu penziju/mirovinu kao da ste bili zaposleni, potrebno je da isplaćujete plaću ili dobit i plaćate doprinose i poreze. Takođe morate kroz vlastitu štednju nadoknaditi gubitak svoje penzije/mirovine iz radnog odnosa.

Postoje dva različita doprinosa za penziju/mirovinu koje morate plaćati kao preduzetnik. Prvi doprinos je doprinos za starosnu penziju/mirovinu ili samodoprinos, koji odgovara doprinosu koji poslodavac plaća za zaposlenog. Drugi doprinos je doprinos za opću penziju/mirovinu, koji možete zaračunati kada plaćate porez na plaću ili dobit. Ovim porezima i doprinosima ostvarujete pravo na opću penziju/mirovinu. 

Važne stvari koje trebate imati na umu kao preduzetnik:

Podižite plaću/dobit

Na osnovu plaće ili dobiti koje primate i na koje plaćate porez zarađujete svoju opću penziju/mirovinu.

Plaćajte porez

Vaša opća penzija/mirovina zavisi od toga koliko ste uplaćivali švedskoj Poreznoj upravi putem poreza i doprinosa. Svaka godina se računa. 

Privatna štednja za penziju/mirovinu

Kao preduzetnik ne dobivate penziju/mirovinu iz radnog odnosa koju većina zaposlenih dobiva. Ako uštedite 4,5-6% prihoda u dugoročnoj štednji, to odgovara onome što većina zaposlenih dobiva uplaćeno na ime penzije/mirovine iz radnog odnosa.

Pogledajte cijelu svoju penziju/mirovinu i napravite penzijsku/mirovinsku prognozu

Prijavljivanjem na Moje stranice sa švedskom e-legitimacijom možete vidjeti cijelu penziju/mirovinu i ono što možete dobiti mjesečno.

Nastaviti vođenje firme

Čak i ako počnete uzimati penziju/mirovinu, možete i dalje voditi firmu. Tada ćete imati niže doprinose za socijalno osiguranje i veći odbitak poreza na zaradu. 

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare:

Ta ut lön/ överskott

Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension.

Betala skatt

Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 

Eget sparande till pension

Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5-6 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Genom att logga in på Mina sidor med en svensk e-legitimation kan du se hela din pension och vad du kan få per månad.

Att fortsätta driva företaget vidare

Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.