Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Porodična penzija/mirovina – finansijska pomoć kod smrtnog slučaja

U slučaju smrti bliskog srodnika vi, kao njemu bliski srodnik, možete dobiti porodičnu penziju/mirovinu kao finansijsku podršku. Porodična penzija/mirovina uključena je u opštu penziju/mirovinu i sastoji se od dječije penzije/mirovine, prelazne porodične penzije/mirovine i penzije udovca/udovice.

Smrt bliskog srodnika ne znači samo žalost i gubitak. Ona može utjecati i na ekonomsku situaciju. Jedan od porodičnih prihoda nestaje, ali većina troškova je još uvijek tu. Porodična penzija/mirovina je finansijska sigurnost namijenjena pokrivanju dijela troškova kojima je pridonosila umrla osoba.

Porodična penzija/mirovina zasniva se na švedskim uvjetima i služi kao finansijska sigurnost koja će pokriti dio troškova kojima je pridonosila umrla osoba.

Uvjet za pravo na švedsku porodičnu penziju/mirovinu jeste da je pokojnik u nekom trenutku radio ili živio u Švedskoj. Porodična penzija/mirovina se zasniva u potpunosti na penziji/mirovini umrle osobe zarađenoj u Švedskoj.

Ako je umrla osoba imala nisku penzijsku/mirovinsku osnovicu u Švedskoj, penzija/mirovina nasljednika će takođe biti niska. To pravilo vrijedi bez obzira na to da li nasljednik ima nisku ili nikakvu penziju/mirovinu u zemlji u kojoj živi.

Ako je smrtni slučaj vezan za posao, nasljednik može dobiti pomoć za pogreb. Kao najbliži srodnik umrle osobe možete imati pravo i na doživotno izdržavanje nasljednika.

Kako dobiti porodičnu penziju/mirovinu ako živite u Švedskoj

Ako živite u Švedskoj, ne morate podnositi zahtjev za porodičnu penziju/mirovinu. Švedski Zavod za penzijsko/mirovinsko osiguranje dobiva informaciju da je neko umro i potom provjeravamo ima li bliskih srodnika koji imaju pravo na porodičnu penziju/mirovinu. U nekim slučajevima šaljemo pismo da dobijemo više informacija i potom budemo u mogućnosti donijeti odluku.

Porodična penzija/mirovina ako živite van Švedske

Ako živite van Švedske, morate se sami prijaviti za porodičnu penziju/mirovinu. Zahtjev je potreban i ako je nasljednik dijete, a umrli roditelj nikada nije živio u Švedskoj.

Ako živite izvan Švedske u drugoj zemlji EEP ili Švicarskoj, morate podnijeti zahtjev kod zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje u zemlji u kojoj živite. Ako živite izvan EEP ili Švicarske, svoj zahtjev morate podnijeti putem obrasca. Švedska ima sporazume o socijalnom osiguranju sa više zemalja izvan EEP koji mogu utjecati na to koje penzije/mirovine možete dobiti i iz koje zemlje trebate podnijeti zahtjev. Kontaktirajte službu za korisnike da saznate šta se primjenjuje na vas.

Prijavite ako se nešto promijeni

Morate prijaviti promjene švedskom Zavodu za penzijsko/mirovinsko osiguranje, na primjer ako primite penziju iz druge zemlje osim Švedske, prestanete studirati, sklopite brak ili se preselite. Ako imate produženu prelaznu porodičnu penziju/mirovinu, morate prijaviti ako se preselite, više ne živite s djecom ili ako promijenite bračni status jer to može utjecati na vašu porodičnu penziju/mirovinu.

Ako imate švedsku e-legitimaciju, možete na ovoj web stranici prijaviti promjene o penziji/mirovini iz druge zemlje koja nije Švedska. Prijavite svoju penziju/mirovinu iz druge zemlje (na švedskom)

Ako nemate švedsku e-legitimaciju ili želite prijaviti druge promjene, možete se obratiti našoj službi za korisnike.

Vodič za najbliže srodnike umrle osobe

U saradnji sa švedskom Poreznom upravom i Zavodom za socijalno osiguranje, razvili smo vodič za najbliže srodnike umrle osobe, da bismo vam olakšali gubitak voljene osobe. Vodič za najbliže srodnike umrle osobe se može opisati kao digitalna podrška. Opisuje, na primjer, od čega početi kada voljena osoba umre i šta možete očekivati nekoliko mjeseci i godina kasnije. Vodič za najbliže srodnike umrle osobe (na švedskom)

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige.

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Hur du får efterlevandepension om du bor i Sverige

Bor du i Sverige behöver du inte ansöka om efterlevandepension. Pensionsmyndigheten får information om att någon har avlidit och då utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till efterlevandepension. I vissa fall skickar vi ett brev för att få mer information, för att sedan kunna fatta ett beslut.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Om du bor utanför Sverige i ett annat EES-land eller Schweiz ska du ansöka hos Pensionsmyndigheten i det land där du bor. Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din ansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Anmäl om något förändras

Du behöver anmäla förändringar till Pensionsmyndigheten, exempelvis om du får pension från ett annat land än Sverige, slutar att studera, gifter dig eller flyttar. Om du har förlängd omställningspension, behöver du anmäla om du flyttar, inte längre bor med barn eller om du har ändrat civilstånd då det kan påverka din efterlevandepension.

Om du har en svensk e-legitimation kan du anmäla förändringar om pension från annat land än Sverige på denna webbsida. Anmäl pension från annat land

Om du inte har en svensk e-legitimation eller vill anmäla andra ändringar kan du kontakta vår kundservice.

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat en närstående. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter. Efterlevandeguiden