Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Jus leat iešheanalaš ealáhusdoalli

Fitnodateaiggádin fertet ieš ovddasvástideaddji dinet sisaboađu iežat penšuvdnii. Vai galggat oažžut seamma penšuvnna maid livččet ožžon bargin, de fertet váldet olggos bálkká, dahje badjebáhcaga ja máksit divadiid ja vearuid. Don fertet maid ieš buhtadit dan váilevaš bálvaluspenšuvnna ovddas iežat seastimiin. 

Dat gávdnojit guokte goabbatlágan penšuvdnadivada maid fertet máksit iešheanalaš ealáhusdoallin. Dat vuosttaš divat lea boarrásiidpenšuvdnadivat dahje iešdivat, mii dan divadii maid bargoaddi máksá bargi ovddas. Dat nubbi divat lea almmolaš penšuvdnadivat, man don sáhtát ieš fuolahit go mávssat vearu bálkkas dahje badjebáhcagis. Dat vearut ja divadat addet dutnje rievtti almmolaš penšuvdnii.  

Dehálaš diŋggat muitit dutnje gii leat iešheanalaš ealáhusdoalli:

Váldit olggos bálkká/badjebáhcaga

Bálkká dahje badjebáhcaga maid oaččot ja mas mávssát vearu dahká ahte dinet almmolaš penšuvdnii.

Máksit vearu

Du almmolaš penšuvdna lea dan duohken man olu leat máksán vearu ja divadiid vearroetáhtii. Juohke jahki rehkenastojuvvo.  

Ieš seastit penšuvdnii

Iešheanalaš ealáhusdoallin don it oaččo bálvaluspenšuvnna nugo eanas bargit ožžot. Jus seasttát 4,5-6% iežat dietnasis guhkitáigásaš seastimis, de dat šaddá ovttasturrosaš penšuvnnain maid eanas bargit ožžot bálvaluspenšuvdnan.

Geahča du ollislaš penšuvnna ja daga penšuvdnaprognosa

Logge sisa iežat siidduide ruoŧa e- legitimašuvnnain gos beasat oaidnit iežat ollislaš penšuvnna ja man olu sáhtát oažžut mannosaččat.

Joatkit jođiheames fitnodaga viidásit.

Vaikko álggát geavahišgoahtit penšuvnna, de beasat jođihit iežat fitnodaga viidásit. Don oaččut vuoliduvvon oadjodivada ja stuorát bargovearrogessosa.  

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare:

Ta ut lön/ överskott

Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension.

Betala skatt

Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 

Eget sparande till pension

Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5-6 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Genom att logga in på Mina sidor med en svensk e-legitimation kan du se hela din pension och vad du kan få per månad.

Att fortsätta driva företaget vidare

Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.