Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Lonut foanddaid premiepenšuvnna siskkobealde

Premiepenšuvdna lea oassin dan almmolaš penšuvnnas maid ieš beasat válljet movt háliidat bidjat foanddaide. Lea nuvttá válljet foanddaid ja don sáhtát lonuhit foanddaid goas háliidat. 

Jus ieš it leat goassege válljen foanddaid, de biddjojit du ruđat stádalaš ovdagihtii válljejuvvon AP7 Såfa, heivehuvvon du ahkkái. Stadalaš ovdagihtii válljejuvvon AP7 Såfa:s lea alla riska, dat mearkkaša das lea stuora oasusoassi, go dus lea guhká vel penšunsahkái ja unnit riskka go šattat vuorasolmmožin. Dat lea nu ahte dus galgga leat vejolašvuohta oažžut nu buori árvoovdáneami go vejolaš. Don sáhtát válljet dan stadalaš ovdagihtii válljejuvvon AP7 Såfa buot dahje oassái du premiepenšuvdnii oktan eará foanddaiguin.

Lonuhit foanddaid

Lonuhit foanddaid, logge sisa iežat siidduide ruoŧa e-legitimašuvnnain. Mii eat ávžžut goassege rievdadit foanddaid dahje logget sisa du iežat e-legitimašuvnnain muhtun eará ávžžuhusaid geažil.  

Jus dus ii leat ruoŧa e- legitimašuvdna, de sáhtát don geavahit foandalonuhanskovi. Váldde minguin oktavuođa diŋgot dan. 

Geahča gosa du premiepenšuvdna lea biddjon

Don sáhtát oaidnit makkár foanddaide du premiepenšuvdna lea biddjon du siidduin. Logget sisa iežan siidduide (liŋka siidui ruoŧagillii)

Juohke jagi sáddejit penšuvdnaeiseválddit runta konvoluhta mas lea jahkediehtu du almmolaš penšuvnna birra. Das gávdnojit dieđut gosa du premiepenšuvdna lea biddjon. Go oažžut vuosttaš geardde konvoluhta, de oažžut dieđuid movt vuohččan galggat válljet iežat foanddaid.

Ale oastte juoga maid it ipmir

Dat gávdnojit fitnodagat geat váldet mávssu ja fallet válljet, lonuhit ja hálddašit du premiepenšuvnna. Dat fitnodagat sáhttet muhtomin misttahallat leame ruoŧa penšuvdnaeiseváldin dahje sii dadjet ahte barget min ovddas. Mii eat goassege ovttasbargga dakkár fitnodagaiguin.

Jus fállojit bálvalusat hálddašeddjiin dahje ráđđeaddiin penšuvnna ektui, de fertet fuolahit ahte ieš ipmirdat man ovddas mávssat.

Muhtin hálddašanfitnodagat muitalit hirbmat positiiva foandainvesteremiid birra ja addet ovdamearkkaid ahte kundarat leat nagodan duppalastet premiepenšuvdnakontoid dušše 5 jagis. Olu dain ovdamearkkain leat sakka eahpeduođat ja lea dehálaš ahte don dieđát maid dat bálvalusat mákset maid dat fitnodagat fallet dutnje, sihke jahkedivadiid ja foandadivadiid dáfus. Dat sáhttet šaddat divrrasin go don seasttát penšuvdnii guhkit áiggi vuollái.  

Várut telefovdnavuovdaleddjiin

Suoidnemánu 1.b. 2018 rájes lea gielddus riŋget ja márkanfievrridit dahje vuovdit gálvvuid mat gullet premiepenšuvdnasuorgái. Jus čuojaha telefonvuovdaleaddji, de berret don loahpahit ságastallama.  

Foandadivat váikkuha penšuvdnii

Divat lea dehálaš buot guhkesáigge seastimiin ja alla divadiin lea negatiiva váikkuhus seastimii. Juohke liigeruvnnos maid mávssát divadiidda, jávká dat seamma submi du boahtteáiggi penšuvnnas.

Don massát maid dan lassi árvoovdáneami maid oččošit jus ruđat maid mávssat divadiidda dan sadjái oroše du premiepenšuvdnaseastimis ja addet reanttuid jagis jahkái. 

Jus válljet gaskkal seammalágaš foanddaid seamma kategoriijas, de lea buoremus válljet dan mas leat hálbbimus divadat. Árvoovdáneami foanddain lea váttis einnostit, muhto divadiid diehtá ovdagihtii. 

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan välja hur du vill placera i fonder. Att välja fonder kostar ingenting och du kan byta fonder när du vill.

Om du aldrig gjort ett eget fondval placeras dina pengar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa, anpassad efter din ålder. Det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa har hög risk, det vill säga hög andel aktier, när du har långt kvar till pension och lägre risk när du blir äldre. Det är för att du ska ha möjlighet till så bra värdeutveckling som möjligt. Du kan välja det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa för hela eller delar av din premiepension tillsammans med andra fonder.

Att byta fonder

För att byta fonder loggar du in på Mina sidor med en svensk e-legitimation. Vi avråder alltid från att göra fondbyten eller logga in med din e-legitimation på uppmaning från någon annan. 

Om du inte har en svensk e-legitimation kan du använda en fondbytesblankett. Kontakta kundservice för att beställa den.

Se hur din premiepension är placerad

Du kan se vilka fonder din premiepension är placerad i på Mina sidor. Logga in på Mina sidor

Varje år skickar Pensionsmyndigheten ut ett orange kuvert med årsbesked om din allmänna pension. Där finns information om hur din premiepension är placerad. När du får kuvertet första gången får du information om hur du går till väga för att göra ditt första fondval.

Köp inte något som du inte förstår

Det finns företag som mot en avgift erbjuder att välja, byta och förvalta din premiepension. Dessa företag förväxlas ibland med Pensionsmyndigheten eller uppger att de agerar på uppdrag av oss. Vi samarbetar aldrig med sådana företag.

Om du blir erbjuden tjänster som förvaltning eller rådgivning kring pension så se till att du förstår fullt ut vad du betalar för.

En del förvaltningsföretag berättar om mycket positiva fondplaceringar och ger exempel på kunder som lyckats fördubbla sitt premiepensionskonto på endast 5 år. Många av dessa exempel är mycket osannolika och det är viktigt att du vet vad de tjänster som dessa företag erbjuder kostar för dig, både i årlig avgift och i fondavgift. Det kan bli mycket pengar eftersom man sparar till sin pension under lång tid. 

Se upp för telefonförsäljare

Det är sedan 1 juli 2018 förbjudet att ringa och marknadsföra eller sälja produkter som rör premiepensionsområdet. Om du blir uppringd av en telefonförsäljare bör du avsluta samtalet. 

Fondavgiften påverkar pensionen

Avgiften har betydelse för allt långsiktigt sparande och höga avgifter påverkar sparandet negativt. För varje extra krona du betalar i avgifter försvinner lika mycket från din framtida pension.

Du går också miste om den extra värdeutveckling som du skulle ha fått om pengarna du betalar i avgift istället hade fått stanna kvar i ditt premiepensionssparande och ge ränta år efter år.

Om du väljer mellan liknande fonder i samma kategori, är det bra att välja den med lägst avgift. Värdeutvecklingen på fonder är svår att förutse, men avgifterna är kända i förväg.