Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionisttaide

Jus dáhpáhuvvá ekonomalaš rievdan mii váikkuha du penšuvdnii, omd.ahte don šattat ovttasorru, johttát olgoriikii dehe don oaččut ođđa dehe rievdan penšuvnna olgoriikkas, don ieš fertet ilmmuhit dan midjiide. Jus oaččut ila olu ruđa soaittát šaddat máksit ruovttoluotta.

Mii dárkkistit dásselit du dieđuid omd. vearrodoaimmahagas ja sierra virgepenšuvdnafitnodatservviin, muhto dus alddát lea vástu almmuhit midjiide jus lea dáhpáhuvvan rievdan. Don sáhtát ilmmuhit rievdamiid váldimiin aktavuođa min kunddarbálvalusain.

Pensionistaduođaštus vai oažžu pensionistavuoládusa

Don gii loktet almmolaš penšuvnna ovdalgo leat deavdán 65 jagi sáhtát geavtit pensionistaduođaštusa vai oaččut vuoládusaid omd.kollektiivatrafihkas ja sierra doaimmaide sisabeassamii.

Diŋgo pensionistaduođaštusa (siidu lea ruoŧagillii)

Goas máksojuvvo du penšuvdna ?

Aktii mánus máksojuvvo din almmolaš penšuvdna dan báŋkokontoi man leat ilmmuhan midjiide. Leatgo dus eará máksimat dego eallit báhcán penšuvdna, orohatlassi dehe boarrásiidfuolahandoarjja máksojuvvo dat seamma áigge. Jus don leat riegádan mánu 1-15 beaivve oaččut iežat penšuvnna máksojuvvot 18 ja jus leat riegádan mánu 16-31. beaivve oaččut don iežat penšuvnna máksojuvvot 19. eaktun ahte,  18 ja 19 leat árgabeaivvit.

Vuosttas geardde go oaččut iežat penšuvdnamávssu don oaččut máksindieđu mii čájeha man stuorat du almmolaš penšuvdna šaddá. Don oaččutnai diehtit man olu vearru boahtá gessot,mat oasit gullojit du penšuvdnii ja goas máksimat bohtet. Daningo du almmolaš penšuvdnii gullojit sierra oasit sáhtát oažžut sierra dieđ omd. dienaspenšuvnnas, premiepenšuvnnas, eallit báhcán penšuvnnas ja orohatlasis.

Maŋit penšuvdna addá vuolit vearu

Jus joatkkát bargat dan sajis go loktet penšuvnna mávssát vuolit vearu iežat bálkkas go leat dahkan ovddit jagit. Dat guoská dan jagis go deavddát 66. Sivva ahte don oaččut vuolit vearu iežat bálkkasgo oaččut seamma alla penšuvnnas lea ahte oaččut buorrin ng. bargovearrogeahpádusa bálkkas mii unnida vearu.

In Swedish - För pensionärer

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli återbetalningsskyldig.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag, men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring. Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.

Pensionärsintyg för att få pensionärsrabatt

Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år kan använda ett pensionärsintyg för att ta del av rabatter, exempelvis för kollektivtrafik och inträden till olika evenemang.

Beställ pensionärsintyg 

När betalas din pension ut?

En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt. Om du är född 1-15 i månaden får du din pension utbetald den 18:e och är du född 16-31 i månaden får du din pension utbetald den 19:e, förutsatt att den 18 och 19 är vardagar.

Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer. Eftersom din allmänna pension består av olika delar kan du få separata besked för exempelvis inkomstpension, premiepension, efterlevandepension och bostadstillägg.

Senare pension ger lägre skatt

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det gäller från och med det år du fyller 66. Anledningen till att du får lägre skatt på din lön än vad du får på en lika hög pension är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.