Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Si trabaja por cuenta propia

Como trabajador autónomo, usted es responsable de su pensión. Para que usted reciba la misma pensión que si estuviera empleado, necesita retirar salario o excedente y pagar las tarifas e impuestos. También tiene que compensar la pérdida de la pensión de jubilación ahorrando usted mismo.

Para su pensión como trabajador autónomo, debe abonar dos contribuciones distintas. La primera es la contribución a la pensión de jubilación o contribución propia, que es la que pagan los empresarios por un trabajador. La segunda es la contribución a la pensión general, que se acredita al pagar los impuestos sobre el salario o los beneficios. Estos impuestos y contribuciones conforman su pensión general. 

Aspectos a considerar si es autónomo:

Deducir sobre el salario o los beneficios

El salario o los beneficios obtenidos sobre los que pague impuestos contribuirán a su pensión general.

Pagar impuestos

Su pensión general depende de lo que haya pagado a la Agencia Tributaria en concepto de impuestos y contribuciones. Cada año cuenta. 

Ahorros propios para la pensión

Como autónomo, usted no cuenta con una pensión de jubilación como la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena. Depositar entre el 4,5 y el 6 % de sus ingresos en una cuenta de ahorro a largo plazo equivale a lo que la mayoría de los trabajadores reciben en concepto de contribuciones a la pensión de jubilación.

Ver su pensión completa y efectuar una simulación

Si accede a su espacio personal con una identificación electrónica sueca, podrá ver su pensión completa y lo que puede percibir mensualmente.

Para seguir gestionando su negocio

Aunque comience a percibir la pensión, puede seguir gestionando su negocio. Se reducirá la cuantía de sus contribuciones a la Seguridad Social y disfrutará de una mayor desgravación en el trabajo. 

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare:

Ta ut lön/ överskott

Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension.

Betala skatt

Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 

Eget sparande till pension

Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5-6 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Genom att logga in på Mina sidor med en svensk e-legitimation kan du se hela din pension och vad du kan få per månad.

Att fortsätta driva företaget vidare

Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.