Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensión de supervivencia: asistencia económica en caso de fallecimiento

Cuando un pariente cercano muere, usted puede recibir la pensión de supervivencia como asistencia económica. La pensión de supervivencia integra la pensión general y está compuesta por la pensión infantil, la pensión de superviviente relacionada con los ingresos y la pensión de viudedad.

Si un pariente cercano muere, eso no solo significa tristeza y nostalgia. Eso también puede influir sobre la situación económica. Desaparece un ingreso en la familia, pero la mayoría de los gastos siguen estando allí. La pensión de supervivencia es una seguridad económica que debe cubrir la parte del sustento que aportaba el fallecido.

Si vive fuera de Suecia, debe solicitar la pensión de supervivencia. La solicitud también es necesaria si el superviviente es un niño y el progenitor fallecido nunca ha vivido en Suecia.

Si el fallecimiento está relacionado con el trabajo, la sucesión de la persona fallecida puede recibir ayuda para los gastos funerarios. La persona supérstite también puede tener derecho a una renta vitalicia por ser superviviente.

La pensión de supervivencia si vive fuera de Suecia

La pensión de supervivencia sueca se basa en las condiciones suecas y funciona como una seguridad económica que cubre la parte del sustento que aportaba el fallecido.

El requisito para tener derecho a la pensión de supervivencia sueca es que el fallecido haya trabajado o vivido alguna vez en Suecia. La pensión de supervivencia se basa íntegramente en los aportes a la pensión que haya cotizado en Suecia..

Si el fallecido ha realizado bajas cotizaciones para la pensión en Suecia, la pensión de supervivencia también será baja. Esto se aplica independientemente de si el superviviente tiene pensión baja o ninguna pensión en el país donde vive.

Guía del superviviente

Skatteverket, la Administración Tributaria Territorial, y Försäkringskassan, la Agencia del Seguro Social, han redactado en colaboración una Guía del Superviviente para que sea más llevadera la pérdida de una persona cercana. La Guía del Superviviente puede ser descrita como una asistencia digital. Allí se describe, por ejemplo, qué es lo primero que debe hacer cuando un pariente cercano fallece, qué es lo que puede esperar algunos meses y los años siguientes.


Guía del Superviviente (información en sueco)

In Swedish - Efterlevandepension – ekonomiskt stöd vid dödsfall

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige.

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter.

Efterlevandeguiden (informationen är på svenska)