Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ako ste samozaposleni

Kao poduzetnik sami ste odgovorni za zaradu vlastite mirovine. Da biste primali istu mirovinu kao da ste zaposleni, morate dizati plaću ili višak i plaćati doprinose i poreze. Također, gubitak strukovne mirovine morate nadoknaditi vlastitom štednjom.

Postoje dva različita mirovinska doprinosa koja morate platiti kao poduzetnik. Prvi doprinos je doprinos za starosnu mirovinu ili samodoprinos, koji odgovara doprinosu koji poslodavac plaća za zaposlenika. Drugi doprinos je opći mirovinski doprinos, koji Vam se priznaje jer plaćate porez na plaću ili višak. Ovi porezi i doprinosi daju Vam javnu mirovinu. 

Važne stvari koje, kao poduzetnik, trebate imati na umu:

Dižite plaću/ višak

Plaća ili višak koji primate i na koji plaćate porez čine da zarađujete za opću mirovinu.

Plaćajte porez

Vaša opća mirovina ovisi o tome koliko ste poreza i doprinosa uplatili Švedskoj poreznoj upravi. Svaka godina se računa. 

Vlastita štednja za mirovinu

Kao poduzetnik ne primate strukovnu mirovinu koju većina zaposlenika prima. Ako štedite 4,5-6 posto prihoda u dugoročnoj štednji, to odgovara onome što se za većinu zaposlenika uplaćuje u strukovnu mirovinu.

Pogledajte cijelu mirovinu i napravite prognozu mirovine

Prijavom na Mina sidor, pomoću švedske e-legitimacije, možete vidjeti cijelu Vašu mirovinu i koliko možete dobiti mjesečno.

Nastaviti voditi tvrtku

Čak i ako počnete primati mirovinu, možete nastaviti voditi tvrtku. Tada ćete plaćati niže doprinose za socijalno osiguranje i niži porez na prihode od posla. 

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare:

Ta ut lön/ överskott

Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension.

Betala skatt

Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 

Eget sparande till pension

Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5-6 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Genom att logga in på Mina sidor med en svensk e-legitimation kan du se hela din pension och vad du kan få per månad.

Att fortsätta driva företaget vidare

Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.