Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dodatak na mirovinu od prihoda

Dodatak na mirovinu od prihoda možete dobiti kao dodatak Vašoj općoj mirovini. On se prvenstveno temelji na veličini Vaše mirovine zasnovane na prihodima, ali i na tome koliko ste godina zarađivali mirovinski iznos u Švedskoj.

Pravo na dodatak na mirovinu od prihoda možete imati ako ste navršili 65 godina (od 2023. primjenjuje se 66 godina).

Ako ste dugo radili u Švedskoj, ali s niskom plaćom, možete imati pravo na dodatak na mirovinu od prihoda. Ono što utječe na pravo i veličinu dodatka na mirovinu od prihoda su:

  • Veličina Vaše opće mirovine zasnovane na prihodima.
  • Broj godina u Švedskoj sa prihodima na kojima se mirovina temelji.

Dodatak na mirovinu od prihoda uključen je u opću mirovinu

Kada podnosite zahtjev za opću mirovinu, automatski podnosite zahtjev i za dodatak na mirovinu od prihoda, bez obzira na Vašu starosnu dob pri podnošenju zahtjeva. Dodatak na mirovinu od prihoda možete dobiti najranije od 65. godine života i odobrava se automatski kada podnesete zahtjev za opću mirovinu, ili automatski od 65. godine, ako ste ranije počeli primati mirovinu zasnovanu na prihodima (od 2023. primjenjuje se 66 godina). 

Na isplatu dodatka na mirovinu od prihoda ne utječe to da li radite istovremeno dok primate mirovinu ili ste odlučili da prestanete raditi. Međutim, na veličinu dodatka na mirovinu od prihoda može utjecati činjenica da stječete dodatne godine s prihodima na kojima se zasniva mirovina i tako primate veću mirovinu.

Koliko možete dobiti?

Kao najviše, dodatak na mirovinu od prihoda može biti 600 kruna mjesečno, prije poreza, a kao najmanje nula kruna.

Veličina Vaše mirovine zasnovane na prihodima određuje iznos na koji imate pravo. Čak i mirovine zasnovane na prihodima iz drugih zemalja EU-a/EGP-a i Švicarske će utjecati na veličinu Vašeg dodatka na mirovinu od prihoda.

Na veličinu dodatka na mirovinu od prihoda utječe i to koliko ste godina s prihodima, na kojima se temelji mirovina, stekli u Švedskoj. Potrebno je između 35 i 40 godina da biste primili puni dodatak na mirovinu od prihoda.

Ako imate mirovinu iz druge zemlje

Na dodatak na mirovinu od prihoda utječe mirovina iz druge zemlje EU-a, EGP-a i Švicarske. Starosne mirovine zasnovane na prihodima iz tih zemalja, baš kao i mirovina zasnovana na prihodima iz Švedske, utječu na veličinu dodatka na mirovinu od prihoda.

Ako imate druge vrste mirovina, poput obiteljske mirovine, one ne utječu na dodatak na mirovinu od prihoda.

Ako živite u drugoj zemlji ili se preselite u nju

Dodatak na mirovinu od prihoda možete dobiti ako živite ili se preselite u drugu zemlju EU-a/EGP-a ili Švicarsku, ili zemlju s kojom Švedska ima sporazum o socijalnom osiguranju. Međutim, ako živite u nekoj drugoj zemlji ili se preselite u nju, nemate pravo na dodatak na mirovinu od prihoda.

Sljedeće zemlje imaju sporazume o socijalnoj sigurnosti sa Švedskom; Bosna i Hercegovina, Čile, Indija, Izrael, Japan, Kanada, Zelenortski Otoci, Filipini, Maroko, Kvibek (Kanadska konvencija), Srbija, Velika Britanija, Južna Koreja, Turska, SAD.

Javite nam ako se nešto promijeni

Ako počnete primati novu mirovinu, ili ako se Vaša mirovina iz druge zemlje promijeni, ili ako se odselite iz Švedske, ili promijenite zemlju u kojoj boravite dok se nalazite van Švedske, sve to morate prijaviti Švedskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Prijavite promjene koje utječu na Vašu mirovinu

Inkomstpensionstillägget kan du få som ett tillägg till din allmänna pension. Den baseras främst på storleken på din inkomstgrundade pension, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige.

Du kan ha rätt till inkomstpensionstillägg om du har fyllt 65 år (66 år gäller från 2023).

Om du har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg. Det som påverkar rätten till och storleken på ditt inkomstpensionstillägg är:

  • Storleken på din inkomstgrundande allmänna pension.
  • Antal år i Sverige som du har tjänat in pensionsgrundande inkomst.

Inkomstpensionstillägget ingår i den allmänna pensionen

När du ansöker om allmän pension ansöker du samtidigt om inkomstpensionstillägg, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Inkomstpensionstillägget kan du tidigast få från 65 års ålder och det beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller automatiskt vid 65 år, om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare (från 2023 gäller 66 år). 

Utbetalningen av inkomstpensionstillägget påverkas inte av om du arbetar samtidigt som du tar ut pension eller väljer att sluta arbeta. Dock kan storleken på inkomstpensionstillägget påverkas av att du tjänar in ytterligare år med pensionsgrundande inkomst och därmed får högre pension.

Hur mycket kan du få?

Som mest kan inkomstpensionstillägget bli 600 kronor före skatt per månad och som lägst noll kronor.

Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Även inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz kommer att påverka storleken på ditt inkomstpensionstillägg.

Storleken på inkomstpensionstillägget påverkas också av hur många år du tjänat in med pensionsgrundande inkomst i Sverige. Det krävs mellan 35–40 år för att du ska få hela inkomstpensionstillägget.

Om du har pension från annat land

Inkomstpensionstillägget påverkas av om du har pension från annat EU-land, EES-land eller från Schweiz. Det är inkomstgrundade ålderspensioner från dessa länder, precis som inkomstgrundad pension från Sverige, som påverkar hur stort inkomstpensionstillägg du kan få.

Har du andra typer av pension, till exempel efterlevandepension, påverkar dessa inte inkomstpensionstillägget.

Om du bor i eller flyttar till annat land

Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EU-land/EES-land eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet. Om du däremot bor i eller flyttar till ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.

Följande länder har Sverige avtal med om social trygghet: Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kap Verde, Filippinerna, Marocko, Quebec (Kanada-konventionen), Serbien, Storbritannien, Sydkorea, Turkiet, USA.

Anmäl om något förändras

Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar från Sverige eller byter bosättningsland utanför Sverige ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmäl om något förändras