Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Obiteljska mirovina – financijska pomoć u slučaju smrti

Kada član Vaše obitelji umre, Vi, kao bliski rođak, možete dobiti obiteljsku mirovinu kao financijsku potporu. Obiteljska mirovina predstavlja dio opće mirovine i sastoji se od mirovine za siročad, mirovine za prilagodbu i udovičke mirovine.

Kada član obitelji umre, to ne znači samo tugu i gubitak. To također može utjecati na ekonomsku situaciju. Jedan prihod unutar obitelji nestaje, ali većina troškova je još uvijek tu. Obiteljska mirovina predstavlja ekonomsku sigurnost, koja je namijenjena pokrivanju dijela prihoda kojeg je pokojnik sticao.

Švedska obiteljska mirovina temelji se na švedskim prilikama i predstavlja ekonomsku sigurnost, koja je namijenjena pokrivanju dijela prihoda kojeg je pokojnik sticao.

Uvjet za ostvarivanje prava na švedsku obiteljsku mirovinu je taj da je pokojnik u nekom trenutku radio ili živio u Švedskoj. Obiteljska mirovina u potpunosti se temelji na mirovinskoj osnovi koju je pokojnik zaradio u Švedskoj.

Ako pokojnik ima nisku mirovinsku osnovu u Švedskoj, obiteljska mirovina će također biti niska. To važi bez obzira na to da li preživjeli ima nisku ili nikakvu mirovinu u zemlji u kojoj živi.

Ako je smrt povezana s poslom, obitelj može dobiti pogrebnu pomoć. Vi, kao preživjeli, možda imate pravo i na anuitet za preživjele.

Kako dobiti obiteljsku mirovinu ako živite u Švedskoj

Ako živite u Švedskoj, ne morate podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu. Švedski zavod za mirovinsko osiguranje dobiva informaciju da je netko umro, a zatim istražuje ima li preživjelih koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu. U nekim slučajevima šaljemo pismo kako bismo dobili više informacija, da bismo zatim mogli donijeti odluku.

Obiteljska mirovina ako živite izvan Švedske

Ako živite izvan Švedske, sami morate podnijeti zahtjev za obiteljsku mirovinu. Zahtjev je također potrebno podnijeti ako je preživjeli dijete, a preminuli roditelj nikada nije živio u Švedskoj.

Ako živite izvan Švedske, u drugoj zemlji EGP-a ili Švicarskoj, zahtjev podnosite zavodu za mirovinsko osiguranje te zemlje. Ako živite izvan EGP-a ili Švicarske, zahtjev morate podnijeti putem obrasca. Švedska ima sporazume o socijalnom osiguranju s nizom zemalja izvan EGP-a, ti sporazumi mogu utjecati na to koje mirovine možete primati i iz koje zemlje. Obratite se službi za korisnike da biste saznali što važi za Vas.

Javite nam ako se nešto promijeni

Švedskom zavodu za mirovinsko osiguranje morate prijaviti promjene, na primjer ako primate mirovinu iz neke druge zemlje, prestanete studirati, vjenčate se ili se preselite. Ako primate produženu mirovinu za prilagodbu, morate prijaviti ako se preselite, više ne živite s djecom ili ako ste promijenili bračno stanje, jer to može utjecati na obiteljsku mirovinu koju primate.

Ako imate švedsku e-legitimaciju, promjene vezane za mirovinu iz druge zemlje možete prijaviti na ovoj web stranici. Prijavite mirovinu iz druge zemlje (na švedskom)

Ako nemate švedsku e-legitimaciju ili želite prijaviti druge promjene, možete se obratiti našoj službi za korisnike.

Vodič za obitelj

U suradnji sa Švedskom poreznom upravom i Švedskim zavodom za socijalno osiguranje sastavili smo jedan vodič za obitelj, kako bismo Vam olakšali situaciju nastalu nakon gubitka voljene osobe. Vodič za obitelj je jedna vrsta digitalne podrške. On, na primjer, opisuje s čim početi kada je voljena osoba umrla, što može čekati nekoliko mjeseci, kao i godine nakon toga. Vodič za obitelj (na švedskom)

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige.

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Hur du får efterlevandepension om du bor i Sverige

Bor du i Sverige behöver du inte ansöka om efterlevandepension. Pensionsmyndigheten får information om att någon har avlidit och då utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till efterlevandepension. I vissa fall skickar vi ett brev för att få mer information, för att sedan kunna fatta ett beslut.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Om du bor utanför Sverige i ett annat EES-land eller Schweiz ska du ansöka hos Pensionsmyndigheten i det land där du bor. Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din ansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Anmäl om något förändras

Du behöver anmäla förändringar till Pensionsmyndigheten, exempelvis om du får pension från ett annat land än Sverige, slutar att studera, gifter dig eller flyttar. Om du har förlängd omställningspension, behöver du anmäla om du flyttar, inte längre bor med barn eller om du har ändrat civilstånd då det kan påverka din efterlevandepension.

Om du har en svensk e-legitimation kan du anmäla förändringar om pension från annat land än Sverige på denna webbsida. Anmäl pension från annat land

Om du inte har en svensk e-legitimation eller vill anmäla andra ändringar kan du kontakta vår kundservice.

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat en närstående. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter. Efterlevandeguiden