Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dån gut la vidnudalle

Vidnudallen hähttu iesj åvdåsvásstedit biednigijt tjienit pensjåvnnåj. Oattjotjit sämmi pensjåvnåv degu bálkkidum de dárbaha bálkáv jali vuojtov válldet ja mákset mávsojt ja värojt. Hähttu aj målssot pensjåvnåv majt i oattjo ietjat siesstemijn viehkken. 

Gávnnuji guokta umasse pensjåvnnåmávso majthähttu mákset vidnudallen. Vuostasj mákso l áldarpensjåvnnåmákso jali ietjasmákso, mij vuosstájvásstet mávsov majt barggovadde máksá barggáj. Nubbe mákso l ájkkásasj pensjåvnnåmákso, majt oattjo sisiriekknit gå värov mávsá ietjat bálkkáj jali duv vuojttuj. Väro ja mávso dunji vaddi gájkkásasj pensjåvnåv.

Ájnas huomahit dunji vidnudallen:

Válldet bálkáv/vuojtov

Bálkáv jali vuojtov majt oattjo gå värov mávsá båhtusav vaddá dån tjieni biednigijt ietjat gájkkásasj pensjåvnnåj.

Värov mákset

Duv gájkkásasj pensjåvnnå mierreduvvá man ednagav la máksám Värrofábmudahkaj väroj ja mávsoj. Juohkka jahke riekkniduvvá.

Ietjat siesstem pensjåvnnåj

Vidnudallen dån i oattjo virggepensjåvnåv degu ienemus bargge oadtju. Jus sästá 4,5-6 prosentav ietjat sisboados guhkesájggásasj siesstemin de vuosstájvásstet majt ienemus bargge oadtju mávsedum virggepensjåvnnåj.

Gehtja ietjat ålles pensjåvnåv ja dagá pensjåvnnåvuordedumåvddånibmev

Loggi sisi bälláj Mina sidor svieriga e-legitimasjåvnåjn de vuojná ietjat ålles pensjåvnåv ja majt oattjo juohkka máno.

Vájku la válldegoahtám pensjåvnåv de máhtá vidnudagán barggat.Oattjo de binnep sosiálalasj mávsojt ja stuoráp barggovärrobinnedimev.

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare:

Ta ut lön/ överskott

Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension.

Betala skatt

Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 

Eget sparande till pension

Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5-6 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Genom att logga in på Mina sidor med en svensk e-legitimation kan du se hela din pension och vad du kan få per månad.

Att fortsätta driva företaget vidare

Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.