Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensjåvnnåfábmudagá birra ja gåktu aktavuodav váldá

Pensjåvnnåfábmudahka åvdåsvásstet ja máksá duv gájkkásasj pensjåvnåv, Diededip ja gatjálvisájt vásstedip ålles pensjåvnå hárráj, gåktu pensjåvnnåvuogádahka doajmmá ja mij la fámon dunji. Aktavuodav mijájn válde ienep diededibmáj jali gatjádit ietjat pensjåvnå birra. 

Riŋŋgi mijá oasstedievnastussaj 0771-776 776.

Jus la ålggorijkan de riŋŋgi +46 498 200 700 jali rája ietjat gatjálvisáv international@pensionsmyndigheten.se

Guossida dievnastusdåjmadagáv viehkev oattjotjit ietjat gatjálvisáj pensjåvnå hárráj, gávna ietjat lagámus dievnastusdåjmadagáv. Sváldas bälláj dáro giellaj

Dujna gut ságasta Svieriga unneplågogielajs avtav li sierra riektá, aktavuodav válde oasstedievnastusájn diŋgotjit dålkåv ietjat giellaj. 

Pensionsmyndigheten ansvarar för och betalar ut din allmänna pension. Vi informerar och svarar på frågor om hela pensionen, hur pensionssystemet fungerar och vad som gäller för dig. Kontakta oss för mer information eller för att ställa frågor om din pension.

Ring vår kundservice 0771-776 776.

Om du befinner dig utomlands kan du ringa +46 498 200 700 eller skicka din fråga till international@pensionsmyndigheten.se

Besök ett servicekontor för att få hjälp med dina frågor om pension. Hitta ditt närmaste servicekontor

Du som talar ett av Sveriges minoritetsspråk har särskilda rättigheter, kontakta kundservice för att boka tolk för ditt språk.