Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Oransji kuvertti – vuosiselvitys sinun ylheisestä pansuunista

Joka vuosi sie saat vuosiselvityksen Pansuunivirastosta, sitä kuttuthaan oransji kuvertiks.

Jos sie et ole ottanu ulos sinun pansuunia selvitys näyttää muun muussa, kuinka paljon sie olet tienanu sinun palkka- ja preemiepansuunhiin viimisheen deklareerathuun tulovuotheen. Vuosiselvitys sisältää kans tietoja kuinka sinun preemiepansuunifondit on kehittynheet viimi vuen aikana.

Jos sie olet ottanu ulos sinun ylheisen pansuunin sie saat muun muussa tietoja sinun pansuuniulosmaksosta ja ulosmaksopäivistä vuen aikana.

Sie häyt itte ilmottaa jos sie siiryt uutheen atreshiin ulkomaila ette met saatama lähättää oransji kuvertin ja muun informasjuunin. Ilmota muutoksia – sie joka asut Ruottin ulkopuolela 

Sie saatat itte päättää jos sie haluat saa oransji kuvertin paperipostissa sinun preiviloovhaan eli jos sie haluat saa sen dikitaalisheen preiviloovhaan. Dikitaalinen preiviloova on ilmhainen ja helppo laittaa. Ainua mitä sie tarttet on ruottalainen e-lekitimasjuuni. Dikitaalinen preiviloova (ruottiksi)

 

Varje år får du ett årsbesked från Pensionsmyndigheten, det kallas för det orange kuvertet.

Om du inte tagit ut din pension visar beskedet bland annat hur mycket du tjänat in till din inkomst- och premiepension till och med det senaste deklarerade inkomståret. Årsbeskedet innehåller även information om hur dina premiepensionsfonder har utvecklats det senaste året.

Har du tagit ut din allmänna pension så får du bland annat information om din pensionsutbetalning och utbetalningsdagarna under året.

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands för att vi ska kunna skicka orange kuvert och annan information. Anmäl förändringar – du som bor utanför Sverige 

Du kan välja om du vill få orange kuvertet som papperspost till din brevlåda eller om du vill få det digitalt till en digital brevlåda. En digital brevlåda är gratis och enkel att skaffa. Det enda du behöver är en svensk e-legitimation. Digital brevlåda