Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pansunäärile

Jos tapahtuu ekonoomista muutosta joka vaikuttaa sinun pansuunia, esimerkiksi ette sinusta tullee sampu, sie siiryt ulkomaile elikkä jos sie saat uuen elikkä muutetun pansuunin ulkomailta, sie häyt itte ilmottaa sen meile. Jos sie saat liika paljon rahhaa sulla saattaa olla takashiinmaksovelvolisuus.

Met tehemä säänölisiä tarkastuksia sinun tioista esimerkiksi Verovirastoa ja eri virkapansuunipuulaakia vasten, mutta sie olet itte vastuulinen ette ilmottaa meile jos oon tapahtunnu muutos. Sie saatat ilmottaa muutokset ottamalla yhtheyttä meän asiakaspalvelun kansa.

Pansunääritoistus ette saaja pansunäärialenusta

Sie joka otat ulos ylheisen pansuunin ennen ko sie olet täyttäny 65 vuotta saatat käyttää pansunääritoistusta ette ottaa ossaa alenuksista, esimerkiksi kolektiivitrafikissa ja sisälepääsyissä eri evenemanghiin.

Tillaa pansunääritoistus (sivu oon ruottiksi) 

Koskas sinun pansuuni maksethaan ulos?

Kerran kuussa sinun ylheinen pansuuni maksethaan ulos siiheen pankkokonthuun jonka sie olet ilmottannu meile. Jos sulla oon muita ulosmaksoja niinku jälkiläispansuuni, asuntolisä elikkä vanheempainelatustuki niin net maksethaan ulos samala aikaa. Jos sie olet syntyny 1-15 kuukauessa sie saat sinun pansuunin ulosmaksetuksi 18:a päivä ja jos sie olet syntyny 16-31 kuukauessa sie saat sinun pansuunin ulosmaksetuksi 19:a päivä, sillä ehola ette 18:a ja 19:a oon arkipäivät.

Ensimäisen kerran ko sie saat sinun pansuuninulosmakson sie saat ulosmaksoilmotuksen joka näyttää kunka suuri sinun ylheinen pansuuni tullee olheen. Sie saat kansa tietää kunka paljon veroa tulhaan vethään, mikkä osat kuuluvat sinun pansuuhniin ja koska sinun ulosmaksot tulevat. Koska sinun ylheinen pansuuni oon eri osissa sie saatat saaja separattia ilmotuksia esimerkiksi sisäletulopansuunille, preemiepansuunille, jälkiläispansuunille ja asuntolisäle. 

Jälempi pansuuni antaa matalaman veron

Jos sie jatkat olheen töissä sen siihaan ko ottaa ulos pansuunia sie maksat matalaman veron sinun tilistä ko sie olet tehny ennen. Tämä jällaa siltä vueltä lähtien ko sie täytät 66. Syy siiheen ette sie saat matalaman veron sinun tilile ko mitä sie saat yhtä korkealle pansuunille oon ette sie saat räknätä ittele matkhaan niin sanotun työverovähenyksen tilile joka vähentää veroa. 

In Swedish - För pensionärer

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli återbetalningsskyldig.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag, men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring. Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.

Pensionärsintyg för att få pensionärsrabatt

Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år kan använda ett pensionärsintyg för att ta del av rabatter, exempelvis för kollektivtrafik och inträden till olika evenemang.

Beställ pensionärsintyg

När betalas din pension ut?

En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt. Om du är född 1-15 i månaden får du din pension utbetald den 18:e och är du född 16-31 i månaden får du din pension utbetald den 19:e, förutsatt att den 18 och 19 är vardagar.

Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer. Eftersom din allmänna pension består av olika delar kan du få separata besked för exempelvis inkomstpension, premiepension, efterlevandepension och bostadstillägg. 

Senare pension ger lägre skatt

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det gäller från och med det år du fyller 66. Anledningen till att du får lägre skatt på din lön än vad du får på en lika hög pension är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.