Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sie joka olet oma företaakari

Fööretaakarina sie häyt itte olla vastuussa ette sie tienaat sinun pansuunhiin. Jos sie piät saa saman pansuunin kun sie olisit palkkatöissä sie häyt ottaa ulos palkkaa eli ylijäämää sekä maksaa sisäle kostanuksia ja veroja. Sie tarttet kans komppenseerata ei maksetusta virkapansuunista omala säästämiselä.

On olemassa kaks eri pansuunimaksoja mitä sie tarttet maksaa fööretaakarina. Ensi makso on ikäpansuunin makso eli omamakso, mikä vastaa sitä maksoa mitä työnantaja maksaa palkkatyöntekijästä. Toinen makso on ylheinen pansuuninmakso, mitä sie saat hyväksi räknätä kun sie maksat veroja sinun palkasta eli ylijäämästä. Nämät verot ja maksot antavat sulle ylheisen pansuunin. 

Tärkeätä aattelua sulle, joka olet företaakari

Ottaa ulos palkkaa/ ylijäämää

Se palkka eli ylijäämä mitä sie saat ja mistä sie maksat veroja tekkee ette sie tienaat sinun ylheisheen pansuunhiin.

Maksaa veroja

Sinun ylheinen pansuuni riippuu siittä kuinka paljon sie olet maksanut Verovirasthoon veroja ja maksoja. Joka vuosi räknäthään. 

Oma säästäminen pansuunhiin

Fööretaakarina sie et saa virkapansuunia kun suuriin osa palkkatyöläiset saavat. Jos sie säästät 4,5-6 prusenttia sinun tuloista pitkäaikasessa säästämisessä se vastaa mitä suuriin osa palkkatyöläisistä saavat maksoja virkapansuunhiin.

Näe koko sinun pansuunin ja tehe pansuuniprugnoosi

Lokkaamalla sisäle Minun sivuile ruottalaisela e-lekitimasjuunila sie saatat nähhä koko sinun pansuunin ja mitä sie saatat saa joka kuukausi.

Jatkaa olla företaakarina

Vaikka sie alat othaan ulos pansuunia sie saatat jatkaa fööretaakarina. Sie saat sillon matalamat sosiaaliset maksot ja suureman työverovähenyksen. 

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare:

Ta ut lön/ överskott

Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension.

Betala skatt

Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 

Eget sparande till pension

Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5-6 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Genom att logga in på Mina sidor med en svensk e-legitimation kan du se hela din pension och vad du kan få per månad.

Att fortsätta driva företaget vidare

Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.