Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dla emerytów

Jeżeli nastąpią zmiany, które wpływają na Państwa emeryturę, na przykład wejście w związek kohabitacyjny, wyprowadzka za granicę, otrzymanie nowej lub zmienionej emerytury z zagranicy, muszą Państwo sami zgłosić nam te zmiany. Jeżeli otrzymają Państwo zbyt dużo pieniędzy, mogą Państwo zostać zobowiązani do ich zwrotu.

Przeprowadzamy regularne kontrole Państwa danych, na przykład w Urzędzie Podatkowym i różnych pracowniczych towarzystwach ubezpieczeniowych, jednak sami ponoszą Państwo odpowiedzialność za powiadamianie nas o zmianach. Mogą Państwo zgłaszać zmiany, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Legitymacja emeryta uprawniająca do otrzymywania zniżek dla emerytów

Osoba, która pobiera emeryturę powszechną przed ukończeniem 65 lat, może posługiwać się legitymacją emeryta, aby skorzystać ze zniżek, na przykład na przejazdy komunikacją publiczną i wstęp na różne imprezy.

Zamówienie legitymacji emeryta (strona w języku szwedzkim)

Kiedy następuje wypłata Państwa emerytury?

Wypłata emerytury powszechnej odbywa się raz w miesiącu na zgłoszone przez Państwa konto. Jeżeli należą się Państwu inne wypłaty, takie jak renta rodzinna, dodatek mieszkaniowy, czy zapomoga dla osób starszych, zostaną one wypłacone równocześnie. Osoby urodzone między 1. a 15. dniem miesiąca otrzymują wypłatę emerytury 18. dnia miesiąca, a osoby urodzone między 16. a 31. dniem miesiąca otrzymują wypłatę emerytury 19. dnia miesiąca, przy założeniu, że 18. i 19. są dniami roboczymi.

Przy pierwszej wypłacie emerytury otrzymają Państwo informację o wypłacie, która zawiera wysokość Państwa emerytury powszechnej. Dowiedzą się Państwo również, jaki podatek zostanie odliczony, jakie elementy wchodzą w skład Państwa emerytury i kiedy będą Państwo otrzymywać wypłatę emerytury. Ponieważ Państwa emerytura powszechna składa się z kilku elementów, mogą Państwo otrzymać osobne informacje dotyczące na przykład emerytury uzależnionej od dochodu, emerytury składkowej, renty rodzinnej i dodatku mieszkaniowego.

Późniejsze przejście na emeryturę oznacza niższy podatek

Jeżeli zdecydują się Państwo pracować zamiast pobierać emeryturę, będą Państwo płacić niższy podatek od wynagrodzenia niż w poprzednich latach. Powyższe obowiązuje od roku, w którym ukończą Państwo 66 lat. Powodem płacenia niższego podatku od wynagrodzenia niż w przypadku emerytury tej samej wysokości jest możliwość skorzystania przez Państwa z tak zwanej ulgi podatkowej od wynagrodzenia, która obniża podatek.

In Swedish - för pensionärer

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli återbetalningsskyldig.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag, men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring. Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.

Pensionärsintyg för att få pensionärsrabatt

Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år kan använda ett pensionärsintyg för att ta del av rabatter, exempelvis för kollektivtrafik och inträden till olika evenemang.

Beställ pensionärsintyg

När betalas din pension ut?

En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt. Om du är född 1-15 i månaden får du din pension utbetald den 18:e och är du född 16-31 i månaden får du din pension utbetald den 19:e, förutsatt att den 18 och 19 är vardagar.

Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer. Eftersom din allmänna pension består av olika delar kan du få separata besked för exempelvis inkomstpension, premiepension, efterlevandepension och bostadstillägg.

Senare pension ger lägre skatt

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det gäller från och med det år du fyller 66. Anledningen till att du får lägre skatt på din lön än vad du får på en lika hög pension är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.