Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek

Jako przedsiębiorca sam odpowiadasz za oszczędzanie na emeryturę. Aby otrzymać taką samą emeryturę, jak gdybyś był zatrudniony, musisz wypłacać sobie wynagrodzenie lub zysk i odprowadzać składki i podatki. Musisz również zrekompensować sobie brak emerytury pracowniczej poprzez indywidualne oszczędzanie.

Jako przedsiębiorca musisz opłacać dwie różne składki na poczet emerytury. Pierwsza składka to składka emerytalna lub składka własna, która odpowiada składce płaconej przez pracodawcę za pracownika. Druga składka to powszechna składka emerytalna, którą możesz sobie zaliczyć w związku z tym, że płacisz podatek od swojego wynagrodzenia lub zysku. Te podatki i składki zapewnią Ci emeryturę powszechną. 

O czym należy pamiętać, prowadząc działalność na własny rachunek:

Wypłacaj sobie wynagrodzenie / zysk

Dzięki temu, że pobierasz wynagrodzenie lub zysk, od których odprowadzany jest podatek, wypracowujesz emeryturę powszechną.

Płać podatki

Wysokość Twojej emerytury powszechnej zależy od tego, jakie kwoty odprowadziłe(a)ś do Skatteverket (szwedzki Urząd Skarbowy) z tytułu podatków i składek. Liczy się każdy rok. 

Samodzielne oszczędzanie na emeryturę

Jako przedsiębiorca nie otrzymujesz emerytury pracowniczej, którą otrzymuje większość osób zatrudnionych. Jeśli zaoszczędzisz 4,5-6 procent swoich dochodów w ramach długoterminowych funduszy oszczędnościowych, będzie to odpowiadać kwocie wypracowanej emerytury pracowniczej większości osób zatrudnionych.

Sprawdź wysokość całej swojej emerytury i sporządź prognozę emerytalną

Po zalogowaniu się na Moich Stronach za pomocą szwedzkiej e-legitymacji można sprawdzić wysokość całej swojej emerytury i możliwych miesięcznych kwot emerytury.

Dalsze prowadzenie działalności gospodarczej

Nawet jeśli zaczniesz pobierać emeryturę, dalej możesz prowadzić działalność gospodarczą. Będziesz wówczas płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne i otrzymasz większą ulgę podatkową w podatku od dochodu z pracy. 

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare:

Ta ut lön/ överskott

Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension.

Betala skatt

Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 

Eget sparande till pension

Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5-6 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Genom att logga in på Mina sidor med en svensk e-legitimation kan du se hela din pension och vad du kan få per månad.

Att fortsätta driva företaget vidare

Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.