Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Renta rodzinna – wsparcie finansowe w razie śmierci

W przypadku śmierci członka najbliższej rodziny mogą Państwo jako osoba bliska otrzymywać rentę rodzinną jako wsparcie finansowe. Renta rodzinna wchodzi w skład emerytury powszechnej i obejmuje rentę sierocą, rentę przystosowawczą i rentę wdowią.

Śmierć członka najbliższej rodziny oznacza nie tylko smutek i pustkę. Może również wpływać na sytuację finansową. Dochód rodziny znika, ale większość wydatków nadal istnieje. Renta rodzinna jest zabezpieczeniem finansowym na pokrycie części środków na utrzymanie, które zapewniała osoba zmarła.

Jeżeli mieszkają Państwo poza Szwecją, muszą Państwo sami złożyć wniosek o rentę rodzinną. Wniosek wymagany jest również, jeżeli osobą pozostałą przy życiu jest dziecko, a zmarły rodzic nigdy nie mieszkał w Szwecji.

Jeżeli śmierć ma związek z pracą zawodową, spadkobiercy mogą otrzymać zasiłek pogrzebowy. Jako osoba pozostała przy życiu mogą Państwo mieć również prawo do renty dożywotniej.

Renta rodzinna dla osób mieszkających poza Szwecją

Szwedzka renta rodzinna opiera się na uwarunkowaniach szwedzkich i jest zabezpieczeniem finansowym na pokrycie części środków na utrzymanie zapewnianych przez osobę zmarłą.

Warunkiem uzyskania prawa do szwedzkiej renty rodzinnej jest praca lub zamieszkiwanie w Szwecji osoby zmarłej z Państwa najbliższej rodziny w pewnym okresie życia. Renta rodzinna opiera się całkowicie na podstawie emerytalnej uzyskanej przez tą osobę w Szwecji.

Jeżeli osoba zmarła miała niską podstawę emerytalną w Szwecji, renta rodzinna również będzie niska. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy osoba pozostała przy życiu otrzymuje niską emeryturę lub nie otrzymuje żadnej emerytury w kraju, w którym mieszka.

Przewodnik dla osób pozostałych przy życiu

We współpracy z Urzędem Podatkowym i Kasą Ubezpieczeń opracowaliśmy przewodnik dla osób pozostałych przy życiu jako ułatwienie dla osób, które straciły kogoś bliskiego. Przewodnik dla osób pozostałych przy życiu można nazwać wsparciem elektronicznym. Podano w nim przykłady, od czego powinni Państwo zacząć po śmierci członka najbliższej rodziny, co może nastąpić po kilku miesiącach i po latach od tamtego zdarzenia.

Przewodnik dla osób pozostałych przy życiu (informacja w języku szwedzkim) 

In Swedish - efterlevandepension - ekonomiskt stöd vid dödsfall

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige.

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter.

Efterlevandeguiden