Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Porodična penzija – finansijska pomoć u slučaju smrti

U slučaju smrti člana uže porodice, možete da primate porodičnu penziju kao finansijsku pomoć. Porodična penzija je uključena u opštu penziju i sastoji se od dečije penzije, privremene/prelazne porodične penzije i udovičke penzije.

Smrt člana uže porodice ne predstavlja samo tugu i gubitak. Ona može da utiče i na finansijsku situaciju. Jedan porodični prihod nestaje, ali je većina troškova još uvek tu. Porodična penzija predstavlja finansijsku sigurnost koja treba da pokrije jedan deo izdrzavanja koje je preminula osoba doprinosila.

Švedska porodična penzija zasniva se na švedskim uslovima i služi kao finansijska sigurnost koja će pokriti deo troškova koje je preminula osoba pokrivala.

Uslov za ostvarivanje prava na švedsku porodičnu penziju je da je preminuli u nekom trenutku radio ili živeo u Švedskoj. Porodična penzija je u potpunosti zasnovana na penzijski osnov preminulog, koji je on ili ona zaradio/la u Švedskoj.

Ako je preminula osoba u Švedskoj imala nizak penzijski osnov i porodična penzija će biti niska. To važi bez obzira na to da li član uže porodice preminule osobe ima nisku ili nema nikakvu penziju u zemlji u kojoj živi.

Ako je smrtni slučaj povezan sa poslom, naslednik može da dobije pomoć za sahranu. Ako ste član uže porodice preminule osobe, možda imate pravo i na porodicnu rentu.

Kako dobiti porodičnu penziju ako živite u Švedskoj

Ako živite u Švedskoj, ne morate da podnosite zahtev za porodičnu penziju. Švedski Zavod za penziono osiguranje dobija informacije o smrti, nakon čega proveravamo da li ima prezivelih koji imaju pravo na porodičnu penziju. U nekim slučajevima šaljemo pismo kako bismo dobili više informacija i potom mogli da donesemo odluku.

Kako dobiti porodičnu penziju ako živite van Švedske

Ako živite van Švedske, morate sami da podnesete zahtev za porodičnu penziju. Zahtev je takođe potreban i ako je član uže porodice preminulog dete, a preminuli roditelj nikada nije živeo u Švedskoj.

Ako živite van Švedske u nekoj drugoj zemlji članici EES ili u Švajcarskoj, morate da podnesete zahtev Zavodu za penziono osiguranje u zemlji u kojoj živite. Ako živite van EES ili Švajcarske, zahtev morate podneti putem obrasca. Švedska ima sporazume o socijalnom osiguranju sa brojnim zemljama van EES koji mogu da utiču na to koje penzije možete da primate i iz koje zemlje treba da podnesete zahtev. Obratite se korisničkom servisu da biste saznali šta važi za vas. Kako dobiti porodičnu penziju ako živite van Švedske.

Prijavite svaku promenu

Potrebno je da prijavite promene Zavodu za penziono osiguranje, na primer ako primate penziju iz druge zemlje osim Švedske, ako prestanete da studirate, venčate se ili se preselite. Ako primate privremenu/prelaznu porodičnu penziju, potrebno je da prijavite ako se preselite, više ne živite sa decom ili ako vam je promenjen bračni status jer to može uticati na vašu porodičnu penziju.

Ako imate švedsku e-legitimaciju, na ovom sajtu možete da prijavite promene u vezi sa penzijom iz zemlje koja nije Švedska. Prijavite penziju iz druge zemlje (informacije na švedskom)

Ukoliko nemate švedsku e-legitimaciju ili želite da prijavite druge promene, možete se obratiti našem korisničkom servisu.

Vodič za članove uže porodice preminule osobe

U saradnji sa švedskom Poreskom upravom i Blagajnom socijalnog osiguranja, izradili smo vodič posvećen članovima uže porodice preminulih osoba, čiji je cilj da pomogne osobama koje su izgubile blisku osobu. Vodič za članove uže porodice preminulih osoba se može opisati kao digitalna podrška. Tu se opisuje, na primer, od čega početi kada bliska osoba premine, te šta možete da očekujete nekoliko meseci i godina posle. Vodič za članove uže porodice preminule osobe (informacije na švedskom)

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige.

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Hur du får efterlevandepension om du bor i Sverige

Bor du i Sverige behöver du inte ansöka om efterlevandepension. Pensionsmyndigheten får information om att någon har avlidit och då utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till efterlevandepension. I vissa fall skickar vi ett brev för att få mer information, för att sedan kunna fatta ett beslut.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Om du bor utanför Sverige i ett annat EES-land eller Schweiz ska du ansöka hos Pensionsmyndigheten i det land där du bor. Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din ansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Anmäl om något förändras

Du behöver anmäla förändringar till Pensionsmyndigheten, exempelvis om du får pension från ett annat land än Sverige, slutar att studera, gifter dig eller flyttar. Om du har förlängd omställningspension, behöver du anmäla om du flyttar, inte längre bor med barn eller om du har ändrat civilstånd då det kan påverka din efterlevandepension.

Om du har en svensk e-legitimation kan du anmäla förändringar om pension från annat land än Sverige på denna webbsida. Anmäl pension från annat land

Om du inte har en svensk e-legitimation eller vill anmäla andra ändringar kan du kontakta vår kundservice.

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat en närstående. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter. Efterlevandeguiden