Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Eläke Ruotsin ulkopuolella asuville

Jos olet asunut ja työskennellyt Ruotsissa, sinulla voi olla oikeus yleiseen eläkkeeseen Ruotsissa, vaikka asut toisessa maassa. Sinulla ei tarvitse olla Ruotsin kansalaisuutta.

Saat edelleen tuloperusteista eläkettä, lisäeläkettä ja rahastoeläkettä, riippumatta siitä, mihin maahan muutat. Rahastoeläkettä voit saada, jos olet työskennellyt Ruotsissa vuoden 1994 jälkeen. Jos saat takuueläkettä, saat sitä edelleen, jos muutat toiseen EU- tai ETA-maahan (ETA-maita ovat EU-maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein).

Jos olet työskennellyt Ruotsissa ja kuolet, voi puolisolla tai lapsilla olla oikeus Ruotsin jälkeen elävän eläkkeeseen.

Osoitteen muutos ulkomailla

Sinun on itse ilmoitettava, jos muutat uuteen osoitteeseen ulkomailla. On tärkeää, että Eläkevirastolla on ajantasainen osoitteesi, jotta voimme lähettää sinulle maksutiedot, tarkistustiedot ja elossaolotodistuksen.
Lähetä uudet osoitetiedot ja ruotsalainen henkilönumerosi tai rinnakkaisnumerosi kirjeitse allekirjoitettuna osoitteeseen:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Elossaolotodistus

Elossaolotodistus on tapa todistaa meille, että olet yhä elossa. Tämä koskee niitä, jotka saavat yleistä eläkettä tai jälkeen elävän eläkettä Eläkevirastolta tai sairaus- tai aktivointikorvausta tai tapaturmaetuutta Vakuutuskassalta.

Lähetämme joka syksy elossaolotodistuksen niille, jotka asuvat sellaisessa maassa, josta Eläkevirasto tai Vakuutuskassa ei automaattisesti saa tietoja. Elossaolotodistus täytyy hyväksyttää jollakin seuraavista:

 • Ruotsin lähetystö
 • Ruotsin konsulaatti
 • Ruotsin kirkkoon
 • Ulkomainen sosiaalivakuutuslaitos
 • Julkinen notaari
 • Ulkomainen poliisiviranomainen
 • Ulkomainen väestörekisteriviranomainen

Jos olet Ruotsissa, voit myös kääntyä jonkin Eläkeviraston tai Vakuutuskassan palvelu- tai paikallistoimiston puoleen.

Todistus lähetetään osoitteeseen:

Pensionsmyndigheten
Levnadsintyg
Pensionsmyndigheten
FE 7001
839 77 Östersund
Sweden

On tärkeää, että ilmoitat ruotsalaisen henkilönumerosi. Muista, että lomakkeessa tulee olla hyväksyntäviranomaisen oikeaksi todistus ja allekirjoitus sekä oma allekirjoituksesi. Alkuperäistä asiakirjaa ei tarvitse postittaa, jos lähetät sen sähköpostitse.

Om du har bott och  arbetat i Sverige kan du ha rätt till allmän pension från Sverige även om du bor  i ett annat land. Du behöver inte ha svenskt  medborgarskap.

Din inkomstpension, tilläggspension och premiepension får du  behålla oavsett vilket land du flyttar till. Premiepension kan du få om du  arbetat i Sverige efter 1994. Om du har garantipension får du bara behålla den  om du flyttar till ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island  och Liechtenstein) eller Schweiz och i vissa fall Kanada.

Om du som arbetat i Sverige avlider kan efterlevande maka, make,  eller barn ha rätt till svensk efterlevandepension.

Ändra  utlandsadress

Du måste själv anmäla om du flyttar till en ny adress utomlands.  Det är viktigt att Pensionsmyndigheten har din aktuella adress för att vi ska  kunna skicka utbetalningsbesked, kontrolluppgifter och levnadsintyg.  

Skicka dina nya adressuppgifter och ditt svenska  personnummer eller samordningsnummer i ett undertecknat brev till:

Pensionsmyndigheten
SE-839 77 Östersund
SWEDEN

Levnadsintyg

Levnadsintyget är ett sätt för dig att intyga för oss att du fortfarande lever. Det här gäller dig som har en allmän pension eller  efterlevandepension från Pensionsmyndigheten eller sjuk- eller  aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

Vi skickar varje höst ut ett levnadsintyg till dig som bor i ett land som Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan inte automatiskt får uppgifter från. Levnadsintyget måste du sedan få godkänt av något eller någon av följande:

 •  Svensk ambassad 
 •   Svenskt konsulat 
 •   Svenska kyrkan 
 •   Utländsk socialförsäkringsinstitution 
 •   Notarius publicus 
 •   Utländsk polismyndighet 
 •   Utländsk registerförande befolkningsmyndighet  

Om du är i Sverige kan du också vända dig till något av Pensionsmyndighetens eller Försäkringskassans service- eller lokalkontor.

Intyget skickar du till:

Pensionsmyndigheten
Levnadsintyg
Pensionsmyndigheten
FE 7001
839 77 Östersund
Sweden

Det är viktigt att ange ditt svenska personnummer. Kom ihåg att få blanketten intygad och underskriven samt att du själv undertecknar blanketten. Du behöver inte skicka in originalet om du skickar via e-post.