Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Eläkeläisille

Jos tapahtuu eläkkeeseesi vaikuttava taloudellinen muutos, kuten avoliitto, muutto ulkomaille tai jos saat uuden tai muuttuneen eläkkeen ulkomailta, sinun on itse ilmoitettava siitä meille. Jos saat liikaa rahaa, voit olla takaisinmaksuvelvollinen.

Tarkastamme säännöllisesti tietojasi esimerkiksi Ruotsin verovirastosta ja eri työmarkkinaeläkeyhtiöistä, mutta olet itse vastuussa muutosten ilmoittamisesta. Voit ilmoittaa muutoksista ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Eläkeläistodistus eläkeläisalennuksia varten

Jos nostat yleistä eläkettä ennen kuin olet täyttänyt 65 vuotta, voit käyttää eläkeläistodistusta saadaksesi alennuksia, esimerkiksi julkiseen liikenteeseen ja erilaisiin tapahtumiin.

Tilaa eläkeläistodistus (sivu on ruotsiksi)

Milloin eläkkeesi maksetaan?

Yleinen eläke maksetaan kerran kuukaudessa meille ilmoittamallesi pankkitilille. Jos saat muita maksuja kuten perhe-eläkettä, asuntolisää tai ikääntyneiden toimeentulotukea, ne maksetaan samalla kertaa. Jos olet syntynyt kuukauden 1.-15. päivänä, eläkkeesi maksetaan 18. päivä ja jos olet syntynyt kuukauden 16.-31. päivä, eläkkeesi maksetaan 19. päivä, edellyttäen, että 18. ja 19. päivä ovat arkipäiviä.

Kun sinulle maksetaan eläke ensimmäistä kertaa, saat maksuilmoituksen, josta näet yleisen eläkkeesi suuruuden. Saat myös tiedon siitä, minkä verran veroa pidätetään, mitä osia eläkkeeseesi sisältyy ja milloin maksut suoritetaan. Koska yleinen eläkkeesi koostuu eri osista, voit saada erilliset ilmoitukset esimerkiksi ansaintaeläkkeestä, rahastoeläkkeestä, perhe-eläkkeestä ja asumislisästä.

Myöhäisempi eläkkeelle jääminen pienentää veroa

Jos jatkat työskentelyä eläkkeen nostamisen sijaan, maksat palkastasi vähemmän veroa kuin mitä olet tehnyt aikaisempina vuosina. Tämä on voimassa siitä vuodesta alkaen, kun täytät 66 vuotta. Syy siihen, miksi maksat vähemmän veroa palkastasi kuin saman suuruisesta eläkkeestä, on se, että saat tehdä palkasta niin kutsutun työverovähennyksen, joka pienentää veroa.

In Swedish - för pensionärer

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli återbetalningsskyldig.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag, men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring. Du kan anmäla ändringar genom att kontakta vår kundservice.

Pensionärsintyg för att få pensionärsrabatt

Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år kan använda ett pensionärsintyg för att ta del av rabatter, exempelvis för kollektivtrafik och inträden till olika evenemang.

Beställ pensionärsintyg

När betalas din pension ut?

En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt. Om du är född 1-15 i månaden får du din pension utbetald den 18:e och är du född 16-31 i månaden får du din pension utbetald den 19:e, förutsatt att den 18 och 19 är vardagar.

Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer. Eftersom din allmänna pension består av olika delar kan du få separata besked för exempelvis inkomstpension, premiepension, efterlevandepension och bostadstillägg.

Senare pension ger lägre skatt

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det gäller från och med det år du fyller 66. Anledningen till att du får lägre skatt på din lön än vad du får på en lika hög pension är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.