Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Hae eläkettä

Ruotsissa ei ole erikseen määrättyä eläkeikää, joten eläkettä ei makseta sinulle automaattisesti. Kun haluat alkaa nostaa eläkettä, sinun on haettava sitä itse. 

Hae eläkettä verkkosivustoltamme, jos asut Ruotsissa ja sinulla on ruotsalainen sähköinen henkilötunnus, tai verkkosivustollamme olevalla lomakkeella. Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Voit saada eläkettä aikaisintaan siitä kuukaudesta alkaen, kun täytät 62 vuotta (vuodesta 2023 alkaen 63 vuotta).

Voit jatkaa työntekoa, vaikka saisit yleistä eläkettä. Sinulla on oikeus työskennellä 68-vuotiaaksi asti (vuodesta 2023 alkaen 69-vuotiaaksi), mutta jos sovit asiasta työnantajasi kanssa, voit jatkaa työskentelyä pidempäänkin.

Mitä myöhemmin jäät eläkkeelle, sitä suuremman eläkkeen saat. Tähän on syynä se, että ehdit ansaita enemmän ja sinun oletetaan olevan eläkkeellä lyhyemmän ajan. 

Hakiessasi eläkettä päätät, haluatko nostaa kuukausittain koko eläkkeen vai osan siitä. Samalla päätät myös, haluatko saada rahastoeläkettä samasta ajankohdasta alkaen kuin muuta yleistä eläkettä.

Hae eläkettä kolme kuukautta ennen kuin haluat alkaa nostaa sitä. Jos olet asunut ulkomailla, sinun on tehtävä hakemus kuusi kuukautta aiemmin. Kun olet jättänyt hakemuksesi, saat meiltä päätöksen noin 20. päivä sitä kuuta, joka edeltää ensimmäistä maksukuukautta.

Eläkevirasto maksaa yleisen eläkkeen kerran kuukaudessa. Jos saat perhe-eläkettä, asumislisää tai vanhusten toimeentulotukea, nämä etuudet maksetaan samalla kertaa.

Muistathan, että jotkin työmarkkinaeläkkeet maksetaan automaattisesti, kun täytät 65 vuotta, mutta toisia sinun on haettava. Ota yhteyttä työeläkeyhtiöösi ja selvitä, mikä oma tilanteesi on.

Verot ja eläkkeet

Jos otat maksuun koko yleisen eläkkeesi, Ruotsin eläkevirasto suorittaa siitä verovähennyksen kunnassasi sovellettavan verotaulukon mukaisesti. Jos otat samanaikaisesti maksuun työmarkkinaeläkettä, siitä vähennetään vain 30 prosenttia veroa.

Jos otat maksuun vain osan yleisestä eläkkeestäsi, vähennämme 30 prosenttia, koska pidämme itseämme sivutyönantajina ja oletamme, että työnantajasi tai joku muu vähentää veroa taulukon mukaan.  

Verotuksesi muuttuu ja on alhaisempi sen vuoden tammikuusta alkaen, jona täytät 66 vuotta (vuodesta 2023 alkaen 67 vuotta), riippuen siitä, kuinka paljon eläkettä ja/tai ansiotuloja sinulla on. Jos asut ulkomailla, eläkkeeseen sovelletaan muita verosääntöjä.

Yleisen eläkkeen hakeminen, kun asut toisessa maassa

Jos olet työskennellyt ja maksanut veroa Ruotsissa, olet kartuttanut ruotsalaista eläkettä. Sinulla on oikeus ansaintaeläkkeeseen, rahastoeläkkeeseen ja lisäeläkkeeseen, vaikka asuisit eläkeläisenä toisessa maassa. Vuodesta 2023 alkaen sinulla ei ole oikeutta takuueläkkeeseen, jos asut Ruotsin ulkopuolella.

Jos asut Ruotsin ulkopuolella EU- tai ETA-maassa (ETA-maita ovat EU-maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein), sinun on tehtävä hakemus asuinmaasi eläkeviranomaiselle.

Jos asut ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuolella, sinun on tehtävä hakemuksesi lomakkeella. Ruotsilla on sosiaaliturvaa koskevia sopimuksia useiden ETA:n ulkopuolisten maiden kanssa. Nämä sopimukset voivat vaikuttaa siihen, mitä eläkkeitä voit saada ja mistä maasta sinun pitää niitä hakea. Asiakaspalvelumme kertoo, miten tämä koskee sinua.

Sinun tulee hakea Ruotsin eläkettä vähintään kuusi kuukautta ennen kuin haluat ensimmäisen kuukausimaksun. Eläke Ruotsin ulkopuolella asuessasi

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats om du bor i Sverige och har en svensk e-legitimation eller på en blankett som finns på vår webbplats. Du kan också kontakta kundservice. Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år (63 år gäller från 2023).

Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 68 år (69 år gäller från 2023), men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid. 

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Skatt och pension

Om du tar ut hela din allmänna pension kommer Pensionsmyndigheten att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din allmänna pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023), beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har. Bor du utomlands så gäller andra regler om skatt.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Inkomstpension, premiepension och tilläggspension har du rätt till även om du bosätter dig i annat land som pensionär. Från 2023 har du inte rätt att få garantipension när bor utanför Sverige.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land eller Schweiz (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din pensionsansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning. Pension när du bor utanför Sverige