Eläkkeen hakeminen | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Eläkkeen hakeminen

Koska mitään määrättyä eläkeikää ei ole olemassa, eläkkeitä ei makseta automaattisesti. Kun eläkkeensaaja haluaa ruveta nostamaan eläkettä, hänen on haettava sitä itse.

Eläkettä haetaan Eläkeviraston verkkosivuilla tai lomakkeella. Muussa EU- tai ETA-maassa (EU-maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) asuvat voivat hakea eläkettä asuinmaansa eläkevirastosta.

Eläkettä voi nostaa aikaisintaan siitä kuukaudesta lähtien, kun eläkkeensaaja täyttää 61 vuotta. Yleistä eläkettä nostavat voivat työskennellä samaan aikaan, kun he nostavat eläkettä aina 67-vuotiaaksi saakka, ja työnantajan kanssa tehdyllä sopimuksella vielä sitäkin pidempään.

Mitä myöhempään eläkkeensaaja jää eläkkeelle, sitä suurempaa eläkettä hän voi saada. Pidempään työskentelevä eläkkeensaaja ehtii ansaita enemmän rahaa ja hänen lasketaan olevan eläkkeellä lyhyemmän aikaa.  

Eläkettä haettaessa eläkkeensaajan tulee päättää, haluaako hän nostaa täyttä eläkettä vai vain osaa siitä kuukausittain. Eläkkeensaajan tulee myös päättää, haluaako hän nostaa rahastoeläkkeensä samasta ajankohdasta alkaen kuin muun yleisen eläkkeensä.

Eläkettä kannattaa hakea kahta kuukautta ennen sen nostamista. Ulkomailla asuvien kannattaa hakea eläkettä kuutta kuukautta ennen sen nostamista.

Eläkevirasto maksaa yleiset eläkkeet kerran kuukaudessa. Jälkeen elävän eläke, asuntolisä ja vanhusten toimeentulotuki maksetaan samanaikaisesti yleisen eläkkeen kanssa.

In Swedish

Ansöka om pension

Eftersom det inte finns någon bestämd pensionsålder betalas inte pensionen automatiskt ut till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension två månader innan du vill börja ta ut den. Om du bor utomlands bör du ansöka sex månader innan.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.