Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Itsenäinen ammatinharjoittaja

Yrittäjänä sinun on vastattava eläkkeen ansaitsemisesta itse. Jotta voit saada samansuuruista eläkettä kuin palkansaajana, sinun on nostettava palkkaa tai osinkoa sekä maksettava maksut ja verot. Joudut myös kompensoimaan puuttuvaa työmarkkinaeläkettä omilla säästöilläsi.

Tärkeää huomioitavaa yrittäjänä:

Nosta palkkaa/osinkoa

Palkka tai osinko, jonka saat ja josta maksat veroa, kerryttää yleistä eläkettäsi.

Maksa verot

Yleinen eläkkeesi riippuu siitä, kuinka paljon veroja ja maksuja olet maksanut Ruotsin verovirastolle. Jokainen vuosi lasketaan mukaan. 

Omat eläkesäästöt

Yrittäjänä et saa työmarkkinaeläkettä, kuten useimmat työntekijät saavat. Jos säästät 4,5 prosenttia tuloistasi pitkäaikaisina säästöinä, se vastaa sitä, mitä useimmille työntekijöille maksetaan työmarkkinaeläkkeeseen.

Katso koko eläkkeesi ja tee eläke-ennuste

Kirjautumalla Omille sivuille ruotsalaisella sähköisellä tunnisteella näet koko eläkkeesi ja sen, paljonko voit saada kuukaudessa.

Yritystoiminnan jatkaminen 65 ikävuoden jälkeen?

Vaikka aloitat eläkkeen nostamisen, voit edelleen jatkaa yritystoimintaa. Silloin sosiaaliturvamaksut ovat pienemmät ja työverovähennykset suuremmat.

In Swedish - du som är egen företagare

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare:

Ta ut lön/ överskott

Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension.

Betala skatt

Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 

Eget sparande till pension

Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Genom att logga in på Mina sidor med en svensk e-legitimation kan du se hela din pension och vad du kan få per månad.

Driva företaget vidare efter 65?

Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.