Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja

Yrittäjänä olet itse vastuussa eläkkeesi kartuttamisesta. Jotta saisit vastaavan eläkkeen kuin jos olisit ansiotyössä, sinun on nostettava palkkaa tai osinkoa sekä maksettava maksuja ja veroja. Sinun on myös korvattava työmarkkinaeläkkeen menetys omilla säästöilläsi.

Yrittäjänä sinun on maksettava kahta erilaista eläkemaksua. Ensimmäinen maksu on vanhuuseläkemaksu tai ammatinharjoittajan sosiaaliturvamaksu, joka vastaa työnantajan työntekijästä maksamaa maksua. Toinen maksu on yleinen eläkemaksu, jonka voit lukea hyväksesi maksaessasi veroa palkastasi tai osingosta. Näistä veroista ja maksuista kertyy yleinen eläkkeesi. 

Tärkeitä asioita, joita sinun kannattaa yrittäjänä pitää mielessäsi:

Maksa itsellesi palkkaa/osinkoa

Saamasi palkka tai osinko ja niistä maksamasi verot kartuttavat yleistä eläkettäsi.

Maksa veroja

Yleinen eläkkeesi riippuu siitä, kuinka paljon olet maksanut Ruotsin verovirastolle veroja ja maksuja. Jokainen vuosi on tärkeää. 

Omat eläkesäästöt

Yrittäjänä et saa työmarkkinaeläkettä, jota useimmat työntekijät saavat. Jos säästät 4,5–6 prosenttia tuloistasi pitkäaikaisilla säästöratkaisuilla, se vastaa sitä, minkä verran useimmat ansiotyötä tekevät kartuttavat työmarkkinaeläkettään.

Katso koko eläkkeesi ja tee eläke-ennuste

Kirjautumalla Omille sivuille ruotsalaisella sähköisellä henkilötunnuksella näet koko eläkkeesi ja sen, mitä voit saada kuukaudessa.

Yritystoiminnan jatkaminen edelleen

Vaikka aloittaisit eläkkeen nostamisen, voit jatkaa yritystoimintaa edelleen. Tämän jälkeen saat alhaisemmat sosiaaliturvamaksut ja suuremman työssäkäyvien verohyvityksen. 

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Det finns två olika pensionsavgifter du behöver betala som företagare. Den första avgiften är ålderspensionsavgift eller egenavgift, vilket motsvarar den avgift arbetsgivare betalar för en anställd. Den andra avgiften är allmän pensionsavgift, som du får tillgodoräkna dig i och med att du betalar skatt på din lön eller ditt överskott. Dessa skatter och avgifter ger dig allmän pension. 

Viktigt att tänka på för dig som företagare:

Ta ut lön/ överskott

Den lön eller det överskott du får och skattar för gör att du tjänar in till din allmänna pension.

Betala skatt

Din allmänna pension är beroende av hur mycket du betalat in till Skatteverket via skatter och avgifter. Varje år räknas. 

Eget sparande till pension

Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5-6 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension.

Se hela din pension och gör en pensionsprognos

Genom att logga in på Mina sidor med en svensk e-legitimation kan du se hela din pension och vad du kan få per månad.

Att fortsätta driva företaget vidare

Även om du börjar ta ut pension kan du driva företaget vidare. Du får då lägre sociala avgifter och ett större jobbskatteavdrag.