Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Lisäeläke – ennen vuotta 1954 syntyneille

Lisäeläke on osa yleistä eläkettä. Sitä maksetaan ennen vuotta 1954 syntyneille.

Lisäeläke on tuloperusteinen eläke, joka perustuu työelämän aikana saatuihin tuloihin. Tulot on rekisteröity eläkepisteinä. Mitä korkeampi eläkepisteiden määrä on, sitä suurempaa lisäeläkettä saat.

Jos olet syntynyt vuosien 1938—53 välillä, saat osan eläkkeestäsi tuloperusteisena eläkkeenä ja rahastoeläkkeenä ja osan lisäeläkkeenä. Mitä myöhempänä ajankohtana olet syntynyt, sitä suurempi osa eläkkeestä maksetaan tuloperusteisena ja rahastoeläkkeenä ja sitä pienempi on lisäeläkkeen osa. Jos olet syntynyt ennen vuotta 1938, saat vain lisäeläkettä.

Tilläggspensionen är en del av den allmänna  pensionen som du som är född före 1954 får.

Tilläggspensionen är en inkomstgrundad pension och baseras på de  inkomster du fått under de år du har arbetat. Inkomsterna har registrerats som  pensionspoäng och ju fler och högre pensionspoäng du har, desto högre blir din  tilläggspension.

Du som är född under perioden 1938-53 får en del  av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av  tilläggspension. Ju senare i perioden du är född, desto större är andelen  inkomstpension eller premiepension och ju mindre är andelen tilläggspension. Är du  född före 1938 får du enbart tilläggspension.