Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Mistä eläke kertyy

Ruotsissa työskenteleviltä pidätetään vuosittain 18,5 prosenttia palkasta ja muista veronalaisista korvauksista yleistä eläkettä varten. 16 prosenttia tästä ohjataan ansaintaeläkkeeseen, jonka suuruus on riippuvainen Ruotsin palkkakehityksestä.

Loput 2,5 prosenttia palkasta ja muista veronalaisista korvauksista ohjataan rahastoeläkkeeseen. Eläkkeensaaja saa itse valita, mihin rahastoon tai rahastoihin hän haluaa rahansa sijoittaa. Valintaa ei ole kuitenkaan pakko tehdä itse. Mikäli aktiivista valintaa ei tehdä, rahat sijoitetaan AP7 Såfa -rahastosalkkuun, joka on valtion toimeksiannosta hallinnoitu rahoitusvaihtoehto.

Ansiotulojen lisäksi eläkeoikeuksia karttuu myös tietyistä muista tuloista ja korvauksista, joita kutsutaan eläkkeen perusteena oleviksi määriksi. Tällaisia ovat esimerkiksi lastenhoitovuodet, sairaus- ja aktivointikorvaukset ja korkeakouluopinnot.

Tulokatto

Eläkettä ansaitaan vain määrättyyn korkeimpaan tuloon, niin kutsuttuun tulokattoon, saakka. Tulokatto vastaa eläkkeen perusteena olevia tuloja, ts. 7,5 tuloperusmäärää vuodelta.

Yksityisyrittäjät

Jotta yksityisyrittäjä saisi samaa eläkettä kuin työsuhteessa olleet, hänen tulee maksaa itselleen palkkaa tai ylijäämää, maksaa näistä maksut ja verot ja kompensoida puuttuva virkaeläke omalla eläkesäästämisellä.

När du arbetar i Sverige avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen varje år. 16 procent sätts av till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige.

Resterande 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen, där du själv får välja fonder att placera pengarna i. Du behöver inte välja själv. Om du inte gör något val placeras dina pengar i AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ.

Utöver arbetsinkomster ger även vissa andra inkomster och ersättningar rätt till pensionsrätt. De kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små barn, sjukersättning eller aktivitetsersättning och högre studier.

Inkomsttak

Du kan enbart tjäna in till din pension upp till en viss inkomst, det så kallade inkomsttaket. Inkomsttaket motsvarar en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp per år.

Om du är egen företagare

För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension.