Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Perhe-eläke – taloudellista tukea kuolemantapauksessa

Kun läheisesi kuolee, voit lähisukulaisena saada perhe-eläkettä taloudellisena tukena. Perhe-eläke sisältyy yleiseen eläkkeeseen ja koostuu lapseneläkkeestä, sopeutumiseläkkeestä ja leskeneläkkeestä.

Läheisen kuolema ei tuo mukanaan vain surua ja kaipausta. Se voi vaikuttaa myös taloudelliseen tilanteeseen. Yhden perheenjäsenen tulot katoavat, mutta suurin osa kuluista on edelleen hoidettava. Perhe-eläke on taloudellinen turvajärjestelmä, jonka tarkoituksena on kattaa osa niistä tuloista, joita vainaja eläessään toi talouteen.

Ruotsalainen perhe-eläke perustuu ruotsalaisiin olosuhteisiin, ja se on taloudellinen turvajärjestelmä, jonka tarkoituksena on kattaa osa niistä tuloista, joita vainaja eläessään toi talouteen.

Jotta omaisella on oikeus ruotsalaiseen perhe-eläkkeeseen, vainajan on eläessään pitänyt jossakin vaiheessa työskennellä tai asua Ruotsissa. Perhe-eläke perustuu kokonaan vainajan eläkepohjaan, jonka hän on kartuttanut Ruotsissa.

Jos vainajalla on Ruotsissa alhainen eläkepohja, myös perhe-eläke on pieni. Tämä pätee riippumatta siitä, onko eloon jääneellä alhainen eläke tai ei lainkaan eläkettä asuinmaassaan.

Jos kuolema liittyy työhön, kuolinpesä voi saada hautausapua. Jos lähiomaisesi on kuollut, sinulla voi olla myös oikeus jälkeen jääneen elinkorkoon.

Näin saat perhe-eläkettä, jos asut Ruotsissa

Jos asut Ruotsissa, sinun ei tarvitse hakea perhe-eläkettä. Ruotsin eläkelaitos saa tiedon siitä, että joku on kuollut, minkä jälkeen me selvitämme, onko hänellä lähiomaisia, joilla on oikeus perhe-eläkkeeseen. Joissakin tapauksissa lähetämme kirjeen saadaksemme lisätietoja ja voidaksemme tehdä päätöksen niiden pohjalta.

Perhe-eläke, jos asut Ruotsin ulkopuolella

Jos asut Ruotsin ulkopuolella, sinun on haettava perhe-eläkettä itse. Hakemus on tehtävä myös, jos jälkeen jäänyt on lapsi, jonka kuollut vanhempi ei ole koskaan asunut Ruotsissa.

Jos asut Ruotsin ulkopuolella toisessa ETA-maassa tai Sveitsissä, sinun on tehtävä hakemus asuinmaassasi sijaitsevaan eläkevirastoon. Jos asut ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuolella, sinun on tehtävä hakemuksesi lomakkeella. Ruotsilla on sosiaaliturvaa koskevia sopimuksia useiden ETA:n ulkopuolisten maiden kanssa. Nämä sopimukset voivat vaikuttaa siihen, mitä eläkkeitä voit saada ja mistä maasta sinun pitää niitä hakea. Asiakaspalvelumme kertoo, miten tämä koskee sinua.

Ilmoita muutoksista

Sinun on ilmoitettava Ruotsin eläkevirastoon muutoksista, kuten siitä, että saat eläkettä muusta maasta kuin Ruotsista, lopetat opiskelun, menet naimisiin tai muutat. Jos saat pidennettyä sopeutumiseläkettä, sinun on ilmoitettava, jos muutat, jos et enää asu lasten kanssa tai jos olet vaihtanut siviilisäätyäsi, koska nämä muutokset voivat vaikuttaa perhe-eläkkeeseesi.

Jos sinulla on ruotsalainen sähköinen henkilötunnus, voit ilmoittaa muusta maasta kuin Ruotsista saamasi eläkkeen muutoksista tällä sivustolla.Ilmoita toisesta maasta saamasi eläke (sivu on ruotsiksi)

Jos sinulla ei ole ruotsalaista sähköistä henkilötunnusta tai haluat ilmoittaa muista muutoksista, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. 

Läheisensä menettäneen opas

Olemme yhdessä Ruotsin veroviraston ja Ruotsin sosiaalivakuutusviraston kanssa laatineet oppaan helpottamaan läheisensä menettäneen elämää. Läheisensä menettäneen opasta voidaan kutsua digitaaliseksi tueksi. Siinä kerrotaan esimerkiksi, mitä sinun kannattaa tehdä ensimmäisenä, kun läheisesi on kuollut, mikä voi odottaa muutaman kuukauden, ja miten selviät seuraavista vuosista. Läheisensä menettäneen opas (sivu on ruotsiksi)

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige.

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Hur du får efterlevandepension om du bor i Sverige

Bor du i Sverige behöver du inte ansöka om efterlevandepension. Pensionsmyndigheten får information om att någon har avlidit och då utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till efterlevandepension. I vissa fall skickar vi ett brev för att få mer information, för att sedan kunna fatta ett beslut.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Om du bor utanför Sverige i ett annat EES-land eller Schweiz ska du ansöka hos Pensionsmyndigheten i det land där du bor. Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din ansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig. 

Du behöver anmäla förändringar till Pensionsmyndigheten, exempelvis om du får pension från ett annat land än Sverige, slutar att studera, gifter dig eller flyttar. Om du har förlängd omställningspension, behöver du anmäla om du flyttar, inte längre bor med barn eller om du har ändrat civilstånd då det kan påverka din efterlevandepension.

Om du har en svensk e-legitimation kan du anmäla förändringar om pension från annat land än Sverige på denna webbsida. Anmäl pension från annat land

Om du inte har en svensk e-legitimation eller vill anmäla andra ändringar kan du kontakta vår kundservice.

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat en närstående. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter. Efterlevandeguiden