Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Rahastoeläkkeen voi siirtää partnerille

Jos elät avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, voit siirtää rahastoeläkeoikeutesi puolisollesi tai partnerillesi.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 31. tammikuuta sinä vuonna, jolloin siirto astuu voimaan. Siirto voi voimassa siihen saakka, kunnes itse ilmoitat sen loppuvan.

Siirron yhteydessä määrää vähennetään 8 prosentilla. Kyseiset rahat jaetaan kaikkien eläkkeensaajien kesken. Vähennys on yhtäläinen sekä miehille että naisille. Vähennys perustuu siihen, että miehiltä naisille tehtäviä siirtoja oletetaan olevan enemmän kuin päinvastoin, ja että naiset elävät keskimäärin miehiä pidempään.

Om du är gift eller registrerad partner kan du  välja att föra över din pensionsrätt till premiepensionen till din maka, make eller partner.

Anmälan ska göras senast den 30 april det år  överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter tills du själv anmäler att  den ska upphöra. 

Vid överföringen minskas beloppet  med 6 procent. De pengarna fördelas till samtliga pensionssparare. Minskningen  är lika för män och kvinnor. Minskningen beror på att man räknar med att det  kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att  kvinnor i genomsnitt lever längre än män.