Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sinä päätät rahastoeläkkeestäsi

Rahastoeläke on pieni osa yleistä eläkettä. Palkastasi ja muista verotettavista tuloista varataan 2,5 prosenttia eläkeoikeutena tätä eläkkeen osaa varten.

Rahastoeläke perustuu rahastoeläkejärjestelmän yhteenlaskettuihin eläkeoikeuksiin. Rahastoeläkkeen suuruus riippuu tulojen määrästä ja valitsemasi rahastojen kehityksestä.

Voit itse valita mihin rahastoihin sijoitat, mutta sinun ei ole pakko valita. Jos et halua itse valita, rahasi sijoitetaan AP7-Såfa-rahastoon, joka on valtion toimeksiannosta hallinnoitu rahastovaihtoehto. Ei ole näyttöä siitä, että on parempi itse valita rahastot kuin olla valitsematta.

Jos et ole työskennellyt Ruotsissa vuoden 1994 jälkeen, sinulla ei ole oikeutta rahastoeläkkeeseen.

Rahastoeläkkeen jälkeen elävän turva

Kun haet rahastoeläkettä ensimmäistä kertaa, voit merkitä hakemukseen jälkeen elävän turvan.

Jälkeen elävän turva tarkoittaa, että rahastoeläke maksetaan puolisolle, rekisteröidylle partnerille ja tietyissä tapauksissa avopuolisolle, jos kuolet häntä ennen.

Kannattaa huomioida, että jälkeen elävän turva tarkoittaa myös, että rahastoeläkesuorituksista tulee pienempiä, koska niiden riitettävä myös kanssavakuutetulle, jos kuolet häntä ennen.

Premiepensionen är en liten del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar som pensionsrätt till den här delen av pensionen.

Premiepensionen baseras på dina sammanlagda pensionsrätter i premiepensionssystemet. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder dina pengar är placerade i utvecklas.

Du kan själv välja hur du vill att din premiepension ska placeras, men du behöver inte välja något. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i AP7 Såfa — Statens årskullsförvaltningsalternativ. Det finns ingenting som visar att det är bättre för din pension att välja fonder själv än att inte göra det.

Om du inte har arbetat i Sverige efter 1994 har du inte rätt till premiepension.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension, kan du teckna ett efterlevandeskydd.

Efterlevandeskyddet innebär att din premiepension betalas ut till din maka, make, registrerade partner eller i vissa fall sambo, om du dör före honom eller henne.

Tänk på att efterlevandeskyddet medför att dina premiepensionsutbetalningar blir lägre eftersom de också ska räcka till din partner om du dör före honom eller henne.