Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Emekliler için

Emekli maaşınızı etkileyen, partnerle yaşamaya başlamak, yurtdışına taşınmak gibi maddi bir değişiklik varsa veya yurtdışından yeni veya değişmiş bir emekli maaşı alıyorsanız, bunu bize bildirmesi gereken sizsiniz. Gerekenden fazla para alırsanız, geri ödemekle yükümlü olabilirsiniz.

Emekli maaşınızı etkileyen değişiklikleri bildirin

Emekli maaşınızı etkileyen, partnerle yaşamaya başlamak, yurtdışına taşınmak gibi maddi bir değişiklik varsa veya yurtdışından yeni veya değişmiş bir emekli maaşı alıyorsanız, bunu bize bildirmesi gereken sizsiniz. Gerekenden fazla para alırsanız, geri ödemekle yükümlü olabilirsiniz.

Bilgilerinizi, örneğin İsveç Vergi İdaresi ve çeşitli hizmet emekliliği şirketleri ile düzenli olarak kontrol ediyoruz, ancak bir değişiklik olması durumunda bizi bilgilendirmekten siz sorumlusunuz.

Emekli indirimi almak için emekli sertifikası

65 yaşını doldurmadan önce bir genel kamu emekliliği maaşı alırsanız (2023'ten itibaren 66 yıl geçerlidir), örneğin toplu taşıma ve çeşitli etkinliklere giriş indirimlerden yararlanmak için bir emekli sertifikası kullanabilirsiniz. Emekli sertifikası ısmarlayın (bilgi İsveççedir)

Emekli maaşınız ne zaman ödenir?

Ayda bir kez, genel kamu emekliliği maaşınız bize bildirdiğiniz banka hesabına ödenecektir. Geride kalan emekliliği, konutunuz için ek ödenek ve yaşlılar için geçim desteği gibi başka ödemeleriniz varsa, bunlar genel kamu emekliliğiniz ile aynı anda ödenir. Emekli maaşınızı, ayın 18 ve 19’unun iş günü olması şartıyla, ayın 1-15. günlerinde doğduysanız, ayın 18'inde, 16-31. günlerinde doğduysanız, 19'unda alırsınız.

Emekli maaşı ödemenizi ilk kez aldığınızda, genel kamu emekliliği maaşınızın ne kadar olacağını gösteren bir ödeme bildirimi alacaksınız. Ayrıca, ne kadar vergi kesileceğini, emekli maaşınıza hangi kısımların dahil olduğunu ve ödemelerinizin ne zaman geleceğini de öğreneceksiniz. Genel kamu emekliliği maaşınız farklı bölümlerden oluştuğundan, örneğin gelire dayalı emeklilik, prim fon emekliliği, geride kalan emekliliği ve konutunuz için ek ödenek için ayrı bildirimler alabilirsiniz.

Daha geç emeklilik daha düşük vergi ile sonuçlanır

İsveç'te yaşıyorsanız ve emekli maaşı almak yerine çalışmaya devam ediyorsanız, maaşınızdan önceki yıllara göre daha düşük vergi ödersiniz. Bu durum 66 yaşını doldurduğunuz yıldan itibaren geçerlidir (2023 yılından itibaren 67 yaş geçerlidir). Maaşınızdan, eşit derecede yüksek bir emekli maaşından daha düşük vergi alınmasının nedeni, maaşınız üzerindeki vergiyi azaltan işe dayalı vergi indirimidir.

İsveç'te yaşıyorsanız, 66 yaşını doldurduğunuz yıldan itibaren genel kamu emekliliği maaşınız için daha düşük vergi ödersiniz (2023'ten itibaren 67 yaş geçerlidir). Daha düşük vergi, emekli maaşınızı ne zaman almaya başladığınıza bakılmaksızın bu yıldan itibaren geçerlidir.

Ek emeklilik — 1954'ten önce doğanlar için

Ek emekli maaşı, 1954'ten önce doğmuş olanların genel kamu emekliği maaşının bir parçasıdır.

Ek emekli maaşı, gelire dayalı bir emekli maaşıdır ve çalıştığınız yıllar boyunca elde ettiğiniz gelire dayanmaktadır. Gelirleriniz emeklilik puanı olarak kaydedildi ve emeklilik puanlarınız ne kadar fazla ve daha yüksek olursa, ek emekli maaşınız o kadar yüksek olacaktır.

1938-1953 yılları arasındaki dönemde doğduysanız, emekli maaşınızın bir kısmını gelire dayalı emeklilik ve prim fon emekliliği ve bir kısmını da ek emeklilik olarak alırsınız. Bu dönem içinde doğduğunuz tarih ne kadar geçse, gelire dayalı emeklilik ve prim fon emekliliği oranı o kadar büyük ve ek emeklilik oranı da o kadar küçük olur. 1938'den önce doğduysanız, yalnızca ek emekli maaşı alacaksınız.

Prim fon emekliliğiniz hakkında siz karar verirsiniz

Prim fon emekliliği, genel kamu emekli maaşının küçük bir parçasıdır. İsveç'te çalışırken, maaşınızın ve diğer vergilendirilebilir ödencelerinizin yüzde 2,5'i her yıl bu emeklilik bölümü için ayrılır.

Prim fon emekliliği, prim fon emekliliği sistemindeki toplam emeklilik haklarınıza dayanmaktadır. Prim fon emekliliğinin büyüklüğü, birikim için ne kadar ödendiğine ve paranızın yatırıldığı fonların nasıl geliştiğine bağlıdır.

Prim fon emekliliği birikiminizin nereye yatırılacağını kendiniz seçebilirsiniz, ancak hiçbir şey seçmek zorunda değilsiniz. Bir seçim yapmazsanız, paranız devletin ön seçim alternatifi olan AP7 Såfa fonuna yerleştirilecektir. Fonları kendiniz seçmenin emekliliğiniz için bunu yapmamaktan daha iyi olduğunu gösterecek hiçbir şey bulunmamaktadır.

1994 yılından sonra İsveç'te çalışmadıysanız, prim fon emekliliği alma hakkınız yoktur.

Prim fon emekliliği maaşı için geride kalan korunması

Prim fon emekliliği maaşı almak için ilk defa başvurduğunuzda, bir geride kalan koruması imzalayabilirsiniz.

Geride kalan korunması, ondan önce vefat ederseniz prim fon emekliliği maaşınızın eşinize, kayıtlı partnerinize veya bazı durumlarda birlikte yaşadığınız kişiye ödenmesi anlamına gelir.

Geride kalan korunmasının, prim fon emekliliği ödemelerinizin daha düşük olmasına yol açacağını unutmayın, çünkü ondan önce vefat ederseniz birikim eşiniz için de yeterli olmalıdır.

Prim fon emekliliği partnerinize devredilebilir

Evli veya kayıtlı bir partnerseniz, prim fon emekliliği maaşı hakkınızı eşinize veya partnerinize devretmeyi seçebilirsiniz.

Başvuru, devir işleminin yürürlüğe gireceği yılın en geç 30 Nisan tarihine kadar yapılır. Ödeme devri, sizin sona erme başvurusu yapmanıza kadar devam eder. 

Ödeme devri süresince, meblağ yüzde 6 oranında azaltılır. Bu para tüm emeklilik tasarrufu sahiplerine dağıtılır. Azaltma erkekler ve kadınlar için eşittir. Azaltma, erkeklerden kadınlara, bunun tersinden daha fazla devir olacağının tahmin edilmesinden ve kadınların ortalama olarak erkeklerden daha uzun yaşamasından kaynaklanmaktadır.

Anmäl förändringar som påverkar din pension

Om det sker en ekonomisk förändring som påverkar din pension, exempelvis att du blir sambo, flyttar utomlands eller om du får ny eller ändrad pension från utlandet, är det du själv som måste anmäla det till oss. Får du för mycket pengar kan du bli återbetalningsskyldig.

Vi gör regelbundna kontroller av dina uppgifter mot till exempel Skatteverket och olika tjänstepensionsbolag, men du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring.

Pensionärsintyg för att få pensionärsrabatt

Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år (66 år gäller från 2023) kan använda ett pensionärsintyg för att ta del av rabatter, exempelvis för kollektivtrafik och inträden till olika evenemang. Beställ pensionärsintyg

När betalas din pension ut?

En gång per månad betalas din allmänna pension ut till det bankkonto som du anmält till oss. Har du andra utbetalningar som efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas de ut samtidigt. Om du är född 1-15 i månaden får du din pension utbetald den 18:e och är du född 16-31 i månaden får du din pension utbetald den 19:e, förutsatt att den 18 och 19 är vardagar.

Första gången du får din pensionsutbetalning får du ett utbetalningsbesked som visar hur stor din allmänna pension blir. Du får också veta hur mycket skatt som kommer att dras, vilka delar som ingår i din pension och när dina utbetalningar kommer. Eftersom din allmänna pension består av olika delar kan du få separata besked för exempelvis inkomstpension, premiepension, efterlevandepension och bostadstillägg.

Senare pension ger lägre skatt

Om du bor i Sverige och fortsätter att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Det gäller från och med det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023). Anledningen till att du får lägre skatt på din lön än vad du får på en lika hög pension är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen som minskar skatten.

Om du bor i Sverige betalar du även lägre skatt på din allmänna pension från det år du fyller 66 år (67 år gäller från 2023). Den lägre skatten gäller från detta år oavsett från när du börjar ta ut din pension.

Tilläggspension — för dig född före 1954

Tilläggspensionen är en del av den allmänna pensionen som du som är född före 1954 får.

Tilläggspensionen är en inkomstgrundad pension och baseras på de inkomster du fått under de år du har arbetat. Inkomsterna har registrerats som pensionspoäng och ju fler och högre pensionspoäng du har, desto högre blir din tilläggspension.

Du som är född under perioden 1938 till 1953 får en del av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av tilläggspension. Ju senare i perioden du är född, desto större är andelen inkomstpension eller premiepension och ju mindre är andelen tilläggspension. Är du född före 1938 får du enbart tilläggspension.

Du bestämmer över din premiepension

Premiepensionen är en liten del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar som pensionsrätt till den här delen av pensionen.

Premiepensionen baseras på dina sammanlagda pensionsrätter i premiepensionssystemet. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder dina pengar är placerade i utvecklas.

Du kan själv välja hur du vill att din premiepension ska placeras, men du behöver inte välja något. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det finns ingenting som visar att det är bättre för din pension att välja fonder själv än att inte göra det.

Om du inte har arbetat i Sverige efter 1994 har du inte rätt till premiepension.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension, kan du teckna ett efterlevandeskydd.

Efterlevandeskyddet innebär att din premiepension betalas ut till din maka, make, registrerade partner eller i vissa fall sambo, om du dör före honom eller henne.

Tänk på att efterlevandeskyddet medför att dina premiepensionsutbetalningar blir lägre eftersom de också ska räcka till din partner om du dör före honom eller henne.

Premiepension kan överföras till din partner

Om du är gift eller registrerad partner kan du välja att föra över din pensionsrätt till premiepensionen till din maka, make eller partner.

Anmälan ska göras senast den 30 april det år överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter tills du själv anmäler att den ska upphöra. 

Vid överföringen minskas beloppet med 6 procent. De pengarna fördelas till samtliga pensionssparare. Minskningen är lika för män och kvinnor. Minskningen beror på att man räknar med att det kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att kvinnor i genomsnitt lever längre än män.