Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Lönar det sig att välja dyrare fonder?

Pensionsmyndigheten har undersökt sambandet mellan fondbolagens avgiftsnivåer och fondernas värdeutveckling på premiepensionens fondtorg under perioden 2012 till 2021. 

Presentation av rapport

Spela video

Kort videopresentation av rapporten Lönar det sig att välja dyrare fonder?

Sammanfattning av rapporten

Under perioden 2012-2021 har dyrare aktiefonder presterat sämre än de billigare på premiepensionens fondtorg. Högre fondavgifter innebär alltså ingen garanti för högre värdeutveckling.

Pensionsmyndighetens rekommendation till pensionssparare och pensionärer är att vara medvetna om att fondavgifter urholkar premiepensionskapitalet och minskar den framtida premiepensionen. I valet mellan likartade fonder är därför den fond som har lägst årlig avgift i regel att föredra.