Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nyblivna pensionärers kompensationsgrader – Redovisning av regleringsbrevsuppdrag

Rapporten utgör Pensionsmyndighetens svar på regeringens uppdrag i 2023 och 2024 års regleringsbrev av att ta fram kompensationsgrader för nyblivna pensionärer.

Sammanfattning 

I rapporten redovisas kompensationsgrader för personer som tog ut hel inkomst- och premiepension 2022. Med kompensationsgrad menas hur stor pensionen är jämfört med lönen man hade åren innan man blev pensionär. Rapporten innehåller både faktiska beräkningar utifrån uppgifter om utbetalda pensioner och teoretiska beräkningar utifrån en typfallsmodell.

För de nyblivna pensionärer som var 65 år vid pensionsuttaget var den faktiska kompensationsgraden för allmän pension inklusive tjänstepensionen i genomsnitt 60 till 129 procent beroende på inkomstgrupp och kön. För samtliga nyblivna pensionärer i åldrarna 62–70 år var kompensationsgraden för medianpersonen 67 procent. 

Rapport publicerad 2024-03-22

Pressmeddelande

Tidigare rapporter i serien