Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sommarjobbare och pension 2022

För den som sommarjobbar och har en relativt låg årsinkomst kan det vara bra att veta att inkomstens storlek har betydelse för den framtida pensionen. Det finns bland annat en nedre inkomstgräns som man måste komma över för att tjäna in till allmän pension, det vill säga få intjänade pensionsrätter.

Rapport publicerad 2022-06-07

Sammanfattning av rapporten

För de som sommarjobbar och därmed kommer att deklarera en låg årsinkomst kan det vara bra att veta vad som betalas in till allmän pension.

Det är den årliga deklarerade inkomsten som ligger till grund för beräkningen av hur mycket som tjänas in till allmänna pensionssystemet. Om årsinkomsten överstiger gränsen för deklarationsskyldighet tjänar individen in till den allmänna pensionen.

Gränsen eller tröskelvärdet går vid 42,3 procent av prisbasbeloppet. För år 2021 innebär det att man får pensionsrätt om årsinkomsten är 20 135 kronor eller högre.

Om inkomsten passerar denna gräns så är inkomsten pensionsgrundande från första kronan, det vill säga hela din årsinkomst ligger till grund för beräkning av pensionsrätten.

Om inkomsten är lägre så får man ingen pensionsrätt alls. På arbetsinkomster upp till 195 000 kronor per år är pensionsavsättningen större än beloppet som individen betalar i inkomstskatt.