Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Åtgärder för mer jämställda och jämlika pensioner

Pensionsmyndigheten har analyserat förändringar i pensionssystemet som skulle minska pensionsgapet mellan kvinnor och män, bland annat efterlevandeskydd för inkomstpension och delad inkomstpensionsrätt.

Rapportserie vägvalsfrågor för pensionssystemet

Pensionsmyndighetens vägvalsserie om pensioner

Digitalt seminarium 1 februari 2023

Spela video

Digitalt seminarium där vi presenterar och diskuterar den andra rapporten i Pensionsmyndighetens vägvalsserie om pensioner.

Sammanfattning

Kvinnor har i genomsnitt lägre pensioner än män. Pensionsgapet beror på att pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen, det vill säga att det ska finnas en koppling mellan inkomsten under hela arbetslivet och pensionens nivå. Ojämställda inkomster under arbetslivet leder således till ojämställda pensioner. Pensionsgapet kommer att bestå under lång tid om inte lagstiftaren vidtar åtgärder.

Pensionsmyndigheten har översiktligt analyserat effekter av sju förändringar inom ramen för pensionssystemet som skulle minska pensionsgapet: Höjt grundskydd, sänkt förskottsränta, nya och förändrade pensionsgrundande belopp, överföring av premiepensionsrätt för sambor, slopad avgift vid överföring av premiepension, möjlighet att dela inkomstpensionsrätter och möjlighet att välja efterlevandeskydd för inkomstpension.