Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Åtgärdsplan för handläggning av bostadstillägg

I rapporten redovisar Pensionsmyndigheten åtgärdsplan för handläggning av bostadstillägg. 

Sammanfattning av rapporten

I rapporten redovisar Pensionsmyndigheten åtgärdsplan för handläggning av bostadstillägg.

Åtgärdsplanen innehåller vidtagna och planerade åtgärder på kort och lång sikt samt hur myndigheten avser att hantera effekthemtagningen av systemstödet för bostadstillägg (NBT).

Åtgärdsplanen innehåller även en bedömning av vilka eventuella konsekvenser åtgärderna får för myndighetens övriga verksamhet.