Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Balanser inom bostadstillägg och tillgängligheten i telefonin september 2022

Pensionsmyndigheten redovisar utvecklingen i handläggningen av bostadstillägg och läget i telefonin den senaste månaden, utfall och prognos.

Sammanfattning 

I denna återrapportering redovisas utvecklingen i handläggningen av bostadstillägg och läget inom telefonin under den senaste månaden. Återrapporteringen avser både utfall och prognos.

Prognosen sträcker sig över resterande del av 2022 och sedan helåret 2023. Återrapporteringen sker enligt återrapporteringskrav i myndighetens regleringsbrev för budgetåret 2022.