Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Beräkning av inkomstindex och inkomstbasbelopp för 2023

Pensionsmyndigheten ska enligt regeringsbeslut årligen beräkna inkomstindex och basbelopp och rapportera till regeringen.

Sammanfattning 

Pensionsmyndigheten ska enligt regeringsbeslut S2017/03978/SF utifrån bestämmelserna i 58 kap. socialförsäkringsbalken årligen beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp. Beräkningen ska redovisas till regeringen senast den 31 oktober året före det år det aktuella beloppet avser.

Inkomstindex för år 2023 har beräknats till 203,13. Det innebär att index är 4,6 procent högre än 2022 års indextal 194,19. Beräkningen baseras på Konjunkturinstitutets prognos för inkomstutvecklingen för åren 2021 och 2022.