Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fördjupad statistik om bostadstillägget

Den här rapporten syftar till att öka kunskapen om bostadstillägget, en av de pensionsrelaterade förmåner som påverkas av flest faktorer och som därför kan vara svår att förstå.

Rapport publicerad 2022-07-04

Fördjupad statistik om bostadstillägget

Sammanfattning av rapporten

Rapporten visar hur vanligt det är med bostadstillägg i olika pensionärsgrupper och hur fördelningen av utbetalade månadsbelopp ser ut. Den beskriver också hur andelen pensionärer med bostadstillägg förändrats över tid och hur den geografiska spridningen ser ut.