Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Hur ser inkomsterna ut för utrikes födda pensionärer?

I denna rapport jämför Pensionsmyndigheten inkomsterna mellan de utrikesfödda och de födda i Sverige, med särskilt fokus på de som är 66 år eller äldre. Utrikesfödda pensionärer har i allmänhet lägre disponibla inkomster än inrikes födda pensionärer. Det beror på att utrikesfödda i allmänhet har lägre livsinkomster och därmed ett sämre intjänande till pensionssystemet jämfört med inrikesfödda.

Rapport 5 i faktaserien

Faktaserie om pensionerna

Digitalt seminarium 28 mars 2022

Spela video
Kort film som presenterar rapporten kring hur inkomsterna ser ut för utrikes födda pensionärer.

Digitalt seminarium där vi presenterar och diskuterar den femte rapporten i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensioner.

Sammanfattning av rapporten

Pensionssystemet, pensionerna och pensionärernas ekonomi har debatterats allt intensivare under de senaste åren och kan antas fortsätta vara i fokus. Helt naturligt finns det olika intressen i pensionsdebatten och därmed förmedlas delvis olika bilder av hur det står till med pensionerna och pensionssystemet.

Migrationen har varit i fokus under många år och intensifierades i och med den stora flyktingvågen under 2015 när närmare 160 000 personer sökte sig till Sverige. I denna rapport jämför Pensionsmyndigheten inkomsterna mellan de utrikesfödda och de födda i Sverige, med särskilt fokus på de som är 66 år och äldre.

Pensionsmyndigheten har i uppdrag att följa, analysera och förmedla ålderspensionssystemets utveckling och effekter för enskilda och samhälle. I syfte att bidra till att pensionsdebatten vilar på saklig grund har Pensionsmyndigheten initierat en faktaserie där vi redovisar fakta och fördjupning i frågor som vi bedömer vara centrala.