Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Hur ser inkomsterna ut för utrikes födda pensionärer?

I denna rapport jämför Pensionsmyndigheten inkomsterna mellan de utrikesfödda och de födda i Sverige, med särskilt fokus på de som är 66 år eller äldre. Utrikesfödda pensionärer har i allmänhet lägre disponibla inkomster än inrikes födda pensionärer. Det beror på att utrikesfödda i allmänhet har lägre livsinkomster och därmed ett sämre intjänande till pensionssystemet jämfört med inrikesfödda.

Spela video
Kort film som presenterar rapporten kring hur inkomsterna ser ut för utrikes födda pensionärer.

Webbinarium kring rapporten där vi presenterar och debatterar den femte rapporten i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensioner på ett digitalt frukostmöte.

Sammanfattning av rapporten

Pensionssystemet, pensionerna och pensionärernas ekonomi har debatterats allt intensivare under de senaste åren och kan antas fortsätta vara i fokus. Helt naturligt finns det olika intressen i pensionsdebatten och därmed förmedlas delvis olika bilder av hur det står till med pensionerna och pensionssystemet.

Migrationen har varit i fokus under många år och intensifierades i och med den stora flyktingvågen under 2015 när närmare 160 000 personer sökte sig till Sverige. I denna rapport jämför Pensionsmyndigheten inkomsterna mellan de utrikesfödda och de födda i Sverige, med särskilt fokus på de som är 66 år och äldre.

Pensionsmyndigheten har i uppdrag att följa, analysera och förmedla ålderspensionssystemets utveckling och effekter för enskilda och samhälle. I syfte att bidra till att pensionsdebatten vilar på saklig grund har Pensionsmyndigheten initierat en faktaserie där vi redovisar fakta och fördjupning i frågor som vi bedömer vara centrala.