Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Informationssäkerhet

Rapporten utgör Pensionsmyndighetens svar på regeringens uppdrag i 2023 års regleringsbrev angående informationssäkerhet.

Sammanfatting

I rapporten redovisas hur Pensionsmyndigheten har arbetat för att förvalta och utveckla informationssäkerheten och hur myndigheten planerar för att möta framtida behov.

I rapporten redogörs även för:

  • åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.
  • hur medarbetarnas arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker har vidtagits.
  • om en analys har tagits fram gällande eventuella förändringar om hot och sårbarheter för myndigheten i och med det rådande omvärldsläget.

Tidigare rapporter i serien