Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Informationssäkerhet

Svar på regeringsuppdrag kring Pensionsmyndighetens arbete med informationssäkerhet. 

Rapport publicerad 2022-03-28

Sammanfattning

Pensionsmyndighetens verksamhet är både samhällsviktig och har betydelse för Sveriges säkerhet. Vårt mål för säkerhetsarbetet är att Pensionsmyndigheten ska ha en väl avvägd och riskbaserad säkerhetsnivå. Vi värnar om kundernas förmåner och integritet, medarbetarnas trygghet samt skyddar våra tillgångar.

Vi styr och leder säkerhetsarbetet genom ett säkerhetsledningssystem som består av ett antal processer och rutiner, organisation och ett säkerhetsregelverk. Ledningssystemet är baserat på internationella standarder för ledningssystem för informationssäkerhet, ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002.

Vår bedömning är att vi har ett väl fungerande systematiskt arbetssätt för informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Vi har tydliga regelverk som beskriver organisation, ansvar och vilka säkerhetsbestämmelser som gäller inom myndigheten. Alla medarbetare har en viktig roll i säkerhetsarbetet och vi strävar efter ett högt säkerhetsmedvetande inom myndigheten.

Samtliga rapporter och svar på regeringsuppdrag