Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Om valet av försäkringsform i premiepensionen

Premiepensionen är en fonderad del av den allmänna pensionen där pensionsspararen har möjlighet att välja i vilka fonder som det intjänade pensionskapitalet ska förvaltas. När premiepensionen tas ut finns ett val mellan att fortsätt ha medlen i fondförsäkring, det vill säga i fövalet AP7 Såfa alternativt i fonder på fondtorget, eller föra över medlen till en traditionell försäkring. För att få mer kunskap om spararnas upplevelse, och därmed bättre underlag för att Pensionsmyndigheten genomfört en undersökning med hjälp av Demoskop.

Sammanfattning 

Undersökningen visar att många av spararna inte gör ett informerat och medvetet val mellan traditionell försäkring och fondförsäkring när de ansöker om att börja ta ut sin premiepension. På frågan om spararna valt traditionell försäkring eller fondförsäkring svarar sex av tio antingen fel, minns inte vad de har valt, eller minns inte att de valt överhuvudtaget. 

Den traditionella försäkringen beskrivs, varken i ansökan om allmän pension eller i andra beskrivningar av produkten, i termer av trygghet, men av djupintervjuerna framgår att det är vanligt att man kopplar ordet traditionell och att det är ett garanterat belopp med en känsla av trygghet och lägre risk. Även den kvantitativa undersökningen visar att trygghet och låg risk är de starkaste drivkrafterna till att välja traditionell försäkring. De som valt att behålla fondförsäkring motiverar istället sitt val i högre grad med möjlighet att välja fonder och möjlighet till högre pension. 

Pensionsmyndigheten har utifrån resultaten från undersökningen genomfört mindre förändringar av informationen om försäkringsformerna i ansökan av allmän pension. Vikten av informationen och betydelsen av utformningen av valet mellan traditionell försäkring och fondförsäkring aktualiseras även genom Pensionsmyndighetens vidare arbete med utvecklingen av valarkitekturen inom premiepensionen. Resultaten från undersökningen kommer att bli ett viktigt underlag i det arbetet.