Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pension och skatt 2022

Rapporten beskriver de ekonomiska konsekvenserna av uttag av pension samt löneinkomster vid olika åldrar. Tyngdpunkten i rapporten är på skatteeffekter. 

Sammanfattning av rapporten

Inkomstskatten på lön vid given ålder är lägre än den är för pension. Det beror på det jobbskatteavdrag som införts. Det är därför ekonomiskt fördelaktigt att arbeta och ha lön jämfört med att sluta arbeta och ha pension. Från det år personen fyller 66 år är inkomstskatten dessutom lägre, både på lön och pension, beroende på det förhöjda grundavdraget.

Att vänta med att ta ut sin pension är ekonomiskt fördelaktigt ur flera aspekter. Dels ökar den inkomstgrundade pensionen av fortsatt arbete genom att ytterligare pensionsrätter tjänas in och dels får den enskilde ett fördelaktigare skatteavdrag på pensionen vid ett uttag från och med januari det år personen fyller 66 år jämfört med om pensionen tas ut tidigare. Pensionen kommer dessutom att fördelas på färre månader eller år vilket gör att månadsbeloppet blir högre livet ut. Dessutom innebär tid med lön oftast en tid med högre inkomst jämfört med samma tid som pensionär.