Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionssystemet i bilder och siffror 2022

Rapporten beskriver det svenska allmänna pensionssystemet i bilder och siffror för 2022. Intjänande, pensionsgrundande inkomst, pensionsgrundande belopp, pensionsrätter, pensionsbehållning, pensionsskulden samt utbetald pension presenteras i form av diagram och tabeller.

Rapport publicerad 2023-05-02

Pensionssystemet i bilder och siffror 2022

Sammanfattning 

Under intjänandeår 2021 uppgick den pensionsgrundande inkomsten i snitt till 295 600 kronor för kvinnor och 338 300 kronor för män. Det innebar att den genomsnittliga tillgodoräknade pensionsrätten blev 56 400 kronor för kvinnor och 62 300 kronor för män.

Den genomsnittliga pensionsskulden (summa av alla års intjänade pensionsrätter för inkomst- och premiepension samt motsvarande pensionspoäng för tilläggspension) var 1,4 miljoner kronor per person vid utgången av 2022. Pensionsskulden var högre till män än till kvinnor.

Till männen betalades det ut 204 miljarder kronor i allmän pension under år 2022. Till kvinnorna betalades det ut 187 miljarder kronor. Om även änkepension inkluderas betalades det ut 195 miljarder kronor till kvinnor.

Kvinnors snittutbetalning av den allmänna pensionen var 13 200 kronor, motsvarande belopp för männen var 15 700 kronor. Om även änkepensionen inkluderas var snittutbetalningen till kvinnor 13 700 kronor (december 2022).