Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionssystemet i bilder och siffror 2023

Rapporten beskriver det svenska allmänna pensionssystemet i bilder och siffror för 2023. Intjänande, pensionsgrundande inkomst, pensionsgrundande belopp, pensionsrätter, pensionsbehållning, pensionsskulden samt utbetald pension presenteras i form av diagram och tabeller.

Sammanfattning 

Den pensionsgrundande inkomsten var i snitt 305 100 kronor för kvinnor och 350 400 kronor för män under intjänandeår 2022. Den genomsnittliga tillgodoräknade pensionsrätten för inkomst- och premiepensionen uppgick till 63 400 kronor per person år 2022. För kvinnor uppgick den till 59 800 kronor och för män 66 800 kronor.

År 2023 var antalet sparare under 66 år 6 502 000 för inkomstpension och 6 350 000 för premiepension. Antalet sparare 66 år och äldre var 142 000 för inkomstpension och 83 000 för premiepension. Totalt fanns det 1 894 000 pensionärer med pensionsbehållning i premiepension (63 år och äldre).

Till männen betalades det ut 212 miljarder kronor i allmän pension under år 2023. Till kvinnorna betalades det ut 201 miljarder kronor. Om även änkepension inkluderas betalades det ut 208 miljarder kronor till kvinnor. 

Rapport publicerad 2024-05-31

Pensionssystemet i bilder och siffror 2023

Tidigare rapporter i serien