Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Rätt från början 2023

I rapporten Rätt från början redovisar Pensionsmyndigheten de åtgärder som vidtagits under 2022 för att motverka felaktiga utbetalningar, genom att säkerställa och underlätta att det blir rätt från början.

Sammanfattning 

Uppdraget från regeringen för 2022 omfattar åtgärder inom tre områden:

  • att säkerställa och underlätta för den enskilde att lämna korrekta uppgifter i ansökan
  • att säkerställa och underlätta för den enskilde att lämna korrekta uppgifter om ändrade förhållanden, samt
  • att underlätta för den som beviljats en ersättning att förstå och ta ansvar för när det uppstår en skyldighet att informera om ändrade förhållanden.

Rapport publicerad 2023-02-22