Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Redovisning av förmånstagarna av särskilt bostadstillägg

Rapporten beskriver förmånstagarna av särskilt bostadstillägg och hur dessa skulle kompenseras av äldreförsörjningsstöd om de inte fick särskilt bostadstillägg. Rapporten är svar på ett regeringsuppdrag.

Sammanfattning 

I februari 2023 hade cirka 3 450 personer en utbetalning av särskilt bostadstillägg. Alla som har särskilt bostadstillägg är samboende med en person som saknar rätt till bostadstillägg på grund av att den antingen inte uppnått åldern för grundskydd eller inte har någon förmån som berättigar till bostadstillägg. 

För majoriteten av individerna som har särskilt bostadstillägg skulle äldreförsörjningsstöd kompensera halva inkomstbortfallet om de inte längre fick särskilt bostadstillägg. Om personen bor med en person som också har äldreförsörjningsstöd skulle hushållet i sin helhet inte uppleva något inkomstbortfall eftersom äldreförsörjningsstödet skulle täcka upp för hela förlusten av särskilt bostadstillägg.